Uwarunkowania planistyczne

Budynek biurowy w centrum miasta.

Dla nieruchomości nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski teren przeznaczony jest pod zabudowę śródmiejską – symbol terenu MS.

Opis oferty

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 2 462 m2 oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na gruncie.

Budynek biurowo – techniczny o powierzchni użytkowej 2907,70 m2 to obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący, który wybudowany został w 1990 r. Budynek agregatorni 141,9 m2 – wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony jest na zapleczu budynku biurowo – technicznego.

W pobliżu:

  • 250 m - duży dyskont spożywczy
  • 300 m - Rynek i Ratusz
  • 350 m - Arena Ostrów
  • 400 m - dworzec autobusowy
  • 750 m - stacja kolejowa Ostrów Wielkopolski

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 925,86 m2 w budynkach na zasadzie prawa użytkowania
  • powierzchni 188 m2 na dachu zajętej przez maszty, skraplacze i ciągi kablowe na zasadzie prawa użytkowania
  • powierzchni 44,14 m2 na elewacji zajętej przez skraplacze klimatyzatorów na zasadzie prawa użytkowania
  • powierzchni 219,21 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 0,2 m2 gruntu na zasadzie użytkowania

Po sprzedaży nieruchomości Orange Polska SA wykona prace budowlane, po zakończeniu których bezterminowym prawem użytkowania w budynku biurowo-technicznym zostanie objęta powierzchnia 777,86 m2.

Pozostałe powierzchnie pozostaną bez zmian.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone