Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami Studium, nieruchomość jest położona na obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.

Opis oferty

Budynek usytuowany na dużej działce w centralnej lokalizacji.
Nieruchomość składa się z prawa użytkowania zabudowanej działki o powierzchni 3309 m2. Na działce posadowione są budynkami: biurowo-technicznym, wiatą oraz budynkiem garażowym. Budynek biurowo-techniczny zajmuje centralną część działki, zaś budynek wiaty oraz garażowy stanowią jedną budowlę zlokalizowaną w południowo-wschodniej części działki. Kształt działki regularny, kwadratowy. Teren działki poza zabudową jest utwardzony w postaci nawierzchni z płyt betonowych, w pozostałej części porośnięty roślinnością trawiastą oraz całkowicie ogrodzony.

W pobliżu:

  • 350 m - dyskont spożywczy
  • 650 m - Jezioro Więcbiorski
  • 11 km - droga krajowa nr 25
  • 59 km - Bydgoszcz

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 215 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 111,59 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 0,10 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 8,56 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone