Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się w jednostce bilansowej oznaczonej w ustaleniach planu symbolem 166 UŁ — teren usług łączności.

Uchwala się następujące ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 166-UŁ :

1) ustala się jako przeznaczenie podstawowe terenu lokalizację usług z zakresu telekomunikacji wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i zielenią, co jest zgodne z dotychczasowym sposobem użytkowania i zagospodarowania,
2) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne, lokalizację usług nieuciążliwych z zakresu szkolnictwa, oświaty, bankowości. ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury, rozrywki i rekreacji, handlu i gastronomii, jako funkcji towarzyszących lub samodzielnych, w dowolnych proporcjach, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych dotyczących wzajemnego sąsiedztwa i oddziaływania na siebie poszczególnych funkcji,
3) dopuszcza się lokalizację pojedynczych lokali mieszkalnych związanych z przeznaczeniem podstawowym, pod warunkiem ochrony przed skutkami działalności usługowej,

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum Inowrocławia z wewnętrznym parkingiem.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 839 m².

Na częściowo ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1490,88 m2 oraz budynek pomocniczy (agregat+magazyn - 110,92 m2), wartownia (78,69 m2) i wiata (48 m2). Obiekt biurowy 3-kondygnacyjny (2 kondygnacje naziemne, z dodatkowym półpiętrem w południowo-zachodniej części budynku i 1 podziemna). Wjazd na nieruchomość od ulicy Laubitza, zaś wejścia do biurowca od strony północnej i zachodniej. Wewnątrz budynku mieszczą się puste, różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym) oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne.

Obiekt do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Działka o regularnym, zbliżonym do prostokąta kształcie oraz z wewnętrznym parkingiem. Nieruchomość wyposażona w instalacje: elektryczną, telekomunikacyjną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania – własna kotłownia gazowa.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 1490,88 m2

• budynek pomocniczy (agregat+magazyn) o pow. użytkowej 110,92 m2

• wartownia o pow. użytkowej 78,69 m2

• wiata o pow. użytkowej 48 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1728,49 m2.

W pobliżu:

 • 100 m – przystanki autobusowe, droga krajowa nr 25
 • 120 m – Urząd Gminy
 • 200 m – duży sklep ze sprzętem RTV i AGD
 • 200-500 m – placówki użyteczności publicznej (m.in. liceum, zespół szkół, Szkoła Muzyczna)
 • 350 m – Rynek
 • 450 m – duży dyskont spożywczy
 • 500 m – dworzec autobusowy
 • 1 km – stacja kolejowa ,,Inowrocław”

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Istnieją dwa warianty:

WARIANT I: Plan zezwala na nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku o jedną kondygnację, w przypadku uzyskania pozytywnych wyników badań geologicznych. Umożliwi to wzrost pow. PUU o około 450 m2.

WARIANT II: Plan zezwala na wyburzenie obecnej zabudowy (3 budynków) i realizację nowego budynku o 3 kondygnacjach o pow. PUU około 2400,00 m2. Wzrost pow. użytkowej o około 1200 m2.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, tj.:

 • użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni  506,94 m2,
 • służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie 80,96 m2
 • użytkowania na elewacji 19,9 m2
 • użytkowania na dachu 37,5 m2

 

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone