Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVI/187/13 Rady Gminy i Miasta Iłża z dnia 21.03.2013 r., nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UMN/MW – tereny rozwoju zabudowy usługowej w połączeniu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.

Opis oferty

Budynek biurowy na Rynku.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 493 o powierzchni 661 m² oraz prawo własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1202,73 m².

Budynek biurowy - obiekt oddany do użytku w 1992 r., wolnostojący wykonany w technologii tradycyjnej murowany. Posiada dwie kondygnacje naziemne, poddasze nieużytkowe i jedną kondygnację podziemną. Standard wykończenia budynku jest zróżnicowany.

W pobliżu:

  • 30 m – Urząd Miejski
  • 150 m – droga krajowa nr 9
  • 300 m – Zamek bisukupi
  • 450 m – Jezioro Iłżanka
  • 120 km – Warszawa
  • 170 km – Rzeszów

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Przy sprzedaży nieruchomości istnieje także konieczność ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na zapewnieniu możliwości użytkowania przez TP powierzchni 237,75 m², w którym zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna. Ponadto na elewacji na powierzchni 49,8 m², na zasadzie użytkowania.
Przy sprzedaży nieruchomości TP S.A. wykona rozdział obecnego układu pomiarowego instalacji energii elektrycznej na dwa odrębne układy pomiarowe. TP S.A. uzyskała z Zakładu Energetycznego „Warunki Przyłączeniowe” dla osobnego układu pomiarowego w ramach obecnej mocy zamówionej. Pozostałe czynności związane z przyłączeniem obiektu do sieci elektroenergetycznej Zakładu Energetycznego będą należały do nabywcy.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone