Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym Planu Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenach usług łączności o symbolu jednostki bilansowej 38 UŁ.

Opis oferty

Działka z zabudowaniami.

Nieruchomość stanowi działkę gruntu o powierzchni 2375 m² zabudowaną budynkiem głównym oraz budynkiem pomocniczym. Budynek główny o powierzchni użytkowej 304,90 m2 (bez poddasza nieużytkowego 247,46 m2) jest obiektem jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym, częściowo podpiwniczony. Budynek pomocniczy o powierzchni użytkowej 77,72 m2 jest dwukondygnacyjny. Dojazd do nieruchomości drogą o trwałej nawierzchni.

Teren działki poza zabudową utwardzony kostką betonową, w części niezagospodarowany porośnięty trawą. Na terenie nieruchomości posadowiony jest kontener z czynnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony.

W pobliżu:

  • 400 m – dyskont spożywczy
  • 500 m – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
  • 1,3 km – duży dyskont spożywczy
  • 8 km – Ostrów Wielkpolski

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

- powierzchni 184,79 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu

- powierzchni 122,8 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania

- powierzchni 4,75 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone