Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z aktualnym MPZP: nieruchomość Orange położona jest na terenie: 6MW

Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) usługi

Opis oferty

Prawe skrzydło zabytkowego budynku przy głównej arterii komunikacyjnej.

Do sprzedaży jest działka gruntu o powierzchni 120 m2 oraz posadowiony na niej budynek techniczny o metrażu 243,9 m2. Obiekt posiada dwie kondygnacje, podpiwniczenie oraz poddasze. Budynek w zabudowie zwartej w centrum miasta.

W pobliżu:

  • droga krajowa nr 414
  • 100 m – Rynek
  • 150 m – duży dyskont spożywczy
  • 9 km – Opole

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 49,60 m2 w budynku technicznym na zasadzie użytkowania;
  • powierzchni 1 m2 gruntu na zasadzie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone