Jakie są rodzaje lokali użytkowych?

Co to jest lokal użytkowy?

Według przepisów prawa: „lokal użytkowy to część budynku zawierająca jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzieloną stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym”. Taka definicja została zamieszczona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Aby odpowiednio wybrać nieruchomość pod swój biznes, należy poznać wymagane przez prawo warunki techniczne. Samo rozporządzenie nie będzie wystarczające, pozostają przeznaczone dla poszczególnych branż przepisy odnośnie względów sanitarnych, przeciwpożarowych, a także układu pomieszczeń.

Rodzaje lokali użytkowych

Lokale użytkowe są dzielone ze względu na przeznaczenie. Największą grupę w tej klasyfikacji stanowią budynki i pomieszczenia przeznaczone do działalności gospodarczej:

·   budynki i pomieszczenia handlowo-usługowe – w tej grupie znajdują się m.in. sklepy, lokale gastronomiczne, gabinety, salony kosmetyczne, apteki,

·   budynki i pomieszczenia biurowe,

·   budynki i pomieszczenia produkcyjne – do tej grupy należą hale produkcyjne i przestrzenie magazynowe,

·   budynki i pomieszczenia krótkiego zakwaterowania – ten rodzaj dotyczy szeroko pojętej branży hotelarskiej, w tej grupie znajdują się: hotele, hostele, motele, pensjonaty oraz mieszkania i  apartamenty przeznaczone na wynajem krótkoterminowy,

·   budynki i pomieszczenia instytucjonalne, kulturalne, sportowe oraz inne podobne obiekty – ten rodzaj pojawił się na końcu listy nie bez przyczyny, ponieważ na ogół są to budynki użyteczności publicznej – takie jak urzędy, szkoły, sądy, domy kultury, teatry, a także areny i hale sportowe.

Rodzaje lokali użytkowych a ich atrakcyjna lokalizacja

Idealną lokalizacją dla sklepów, aptek czy salonów kosmetycznych będzie centrum miasta. Znajdujące się w bliskim sąsiedztwie sklepy – mimo, że mogą stanowić konkurencję – zapewniają naturalny przypływ klientów. Niemal identyczna sytuacja dotyczy lokali użytkowych w galeriach handlowych, które cieszą się popularnością z racji zgromadzenia pod jednym dachem różnorodnej działalności gospodarczej – od sklepów odzieżowych, małej gastronomii po księgarnie, kina czy bawialnie dla dzieci. Ceny wynajmu czy zakupu lokalu użytkowego w takich miejscach są zdecydowanie wyższe z racji ich atrakcyjności.

Budynki użytkowe dla przemysłu – z dala od osiedli

Co do lokali użytkowych przeznaczonych dla działalności produkcyjnej sprawa ma się zgoła odmiennie. Im dalej od skupisk ludzkich, tym lepiej. W przeszłości strefy przemysłowe i mieszkalne przenikały się wzajemnie, co skutkowało konfliktami sąsiedzkimi. Hale produkcyjne wiążą się zazwyczaj z niekorzystnym oddziaływaniem na otoczenie jak np. hałas, nieprzyjemny zapach, zapylenie. Na szczęście od kilku dekad ta sytuacja się zmieniła, dzięki odpowiedniemu kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego.

Idealnym miejscem dla prowadzenia takiej działalności gospodarczej będą strefy ekonomiczne, w których zlokalizowane są tereny inwestycyjne, a także często budynki, które pozostały w związku z zamknięciem lub przeniesieniem zakładu. Takie budynki posiadają odpowiednio duże przestrzenie, niezbędną infrastrukturę i odpowiednie zaplecze w postaci dojazdów i parkingów. A ich adaptacja do nowego rodzaju działalności nierzadko jest bardziej opłacalna niż budowa hali od podstaw.

Nowa działalność w istniejących lokalach i budynkach użytkowych

Wśród nieruchomości Orange przeznaczonych na sprzedaż znajduje się szeroki wybór budynków i lokali użytkowych. Oferta ta wynika z uwolnienia własnych zasobów nieruchomości, które w związku ze zmianami technologicznymi w telekomunikacji przestały być użyteczne. Wśród tych nieruchomości znajdują się biurowce, budynki biurowo-magazynowe, lokale handlowo-usługowe zlokalizowane przy głównych ulicach w miastach w całym kraju. Jeżeli ciekawi Cię, co znajduje się w naszej ofercie, wyszukaj odpowiedni lokal użytkowy dla Twojego biznesu w naszej wyszukiwarce nieruchomości na sprzedaż.