Nieruchomość dla dewelopera w Olsztynie

16.06.2019

Z przyjemnością informujemy, iż dla nieruchomości w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 23 została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr I-31/2019. Zgodnie z nią, na oferowanym terenie możliwa jest realizacja inwestycji mieszkaniowej z lokalami usługowo-handlowymi w parterze budynku i halą garażową.

Decyzja umożliwia uzyskanie około 4900 m2 powierzchni mieszkalnych oraz 1 200 m2 powierzchni handlowej. Razem - około 6100 m2 pow. PUU/PUM.

Ponadto:

  • pow. zabudowy równej 57% pow. działki nr 95
  • wysokość frontowej elewacji do 14,30 m nad poziom terenu
  • długości elewacji frontowej do 68 m
  • dach mansardowy

Zespół OPL opracował koncepcję architektoniczną dla zagospodarowania nieruchomości.