Nieruchomości pod usługi medyczne - nowa oferta już w lipcu!

23.06.2021

pakiet medyczny

Jednym z najbardziej wyraźnych zjawisk ostatnich lat, które dodatkowo uwypukliła pandemia jest starzenie się społeczeństwa.

Z danych GUS wynika, że już ponad 1,7 mln Polaków jest w wieku 80+. Potrzeba rozbudowy zaplecza usług kierowanych do seniorów, to okoliczność sprzyjająca inwestycjom w placówki medyczne i opiekuńcze. 

Nasze propozycje pod usługi medyczne to nieruchomości położone na terenie dużych, średnich i mniejszych miast z dobrą komunikacją i infrastrukturą.