polityka zarządzania plikami cookies w Grupie Orange

Grupa Orange dokłada wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Dowiedz się więcej

Akceptuje
Biuro Nieruchomości
Orange Polska

godz. pon.-pt. 8:00-16:00

tel.: 800 300 400

(połączenie bezpłatne)

Nieruchomości Orange Polska

Menu

Sprzedaż – często zadawane pytania (FAQ)

Co to jest OPR?

OPR, czyli Ograniczone Prawo Rzeczowe polega na wykonywaniu niektórych uprawnień na cudzej rzeczy, przysługujących w zwykłych warunkach właścicielowi.

 • Użytkowanie - treścią prawa użytkowania jest używanie rzeczy i pobieranie pożytków (art. 252 KC). Zakres użytkowania jest różny, w zależności od tego, kto jest podmiotem użytkowania. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części. Przykład: Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska) sprzedaje całą nieruchomość. Użytkowanie kilku pomieszczeń w budynku nowego właściciela przysługuje Orange Polska na zasadzie prawa użytkowania. Użytkowanie powstaje w drodze oświadczenia właściciela nieruchomości złożonego w formie aktu notarialnego. Może być odpłatne lub nieodpłatne. Prawo użytkowania podlega wpisowi do działu III księgi wieczystej.
 • Służebność przesyłu - ustanawiana jest na rzecz Operatora Telekomunikacyjnego w trybie art. 3051-4 KC. Przykład: Orange Polska sprzedaje całą nieruchomość. Służebność przesyłu ustanawiana jest dla infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w gruncie.

Czym różni się OPR od najmu?

Użytkowanie i służebność przesyłu to są ograniczone prawa rzeczowe (OPR), zaś umowa najmu, dzierżawy, użyczenia jest prawem zobowiązaniowym. Różnica polega na tym, że ustanawiane prawa rzeczowe są bezterminowe (na czas pozostawienia czynnych urządzeń telekomunikacyjnych) z wpisem do księgi wieczystej (dział III) i zrzec się tego prawa może tylko uprawniony, czyli Orange Polska/spółka z Grupy Orange. Przy umowach zobowiązaniowych obie strony mogą wypowiedzieć łączący je stosunek prawny za odpowiednim okresem wypowiedzenia.

W jaki sposób można obejrzeć nieruchomość?

Aby obejrzeć nieruchomość należy skontaktować się z Doradcą Sprzedaży - przekaże on kontakt do Zarządcy nieruchomości, tak aby można było ustalić spotkanie w dogodnym dla Klienta terminie.

Czy ceny umieszczone na stronie są cenami ostatecznymi?

Ponieważ sprzedaż nieruchomości odbywa się w drodze negocjacji ostateczna cena uzależniona jest od efektu rozmów.

W jaki sposób można przystąpić do negocjacji oraz złożyć ofertę?

Aby przystąpić do negocjacji należy skontaktować się z Doradcą Sprzedaży oraz umówić spotkanie. Ofertę zakupu można złożyć zarówno przed, jak i po wstępnych negocjacjach. Może ona zostać dostarczona tradycyjną drogą pocztową, elektronicznie lub osobiście w siedzibie Nieruchomości Orange Polska. Powinna ona zawierać podstawowe informacje, takie jak:

- Proponowana cena zakupu netto.
- Wskazanie, czy ma zostać podpisana umowa przedwstępna, proponowana kwota zadatku, terminy umów przedwstępnej i ostatecznej.
- Proponowane źródło finansowania, harmonogram płatności.
- Jeśli w obrębie nieruchomości znajduje się infrastruktura teletechniczna: zgoda na ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych - służebności przesyłu oraz użytkowania.

Powrót

Agenci Pośrednictwa – często zadawane pytania (FAQ)

Czy umowa pośrednictwa jest umową na wyłączność?

Nie, jest to umowa otwarta.

Czy pośrednik ma możliwość wyboru nieruchomości, które chce reprezentować, czy też musi ogłaszać wszystkie?

Tak, pośrednik może wybrać z ofert dostępnych na stronie www.nieruchomosci.orange.pl te nieruchomości, które chce reprezentować.

Ile wynosi wynagrodzenie pośrednika za sprzedaż nieruchomości?

Wynagrodzenie wynosi 2% ceny sprzedaży nieruchomości netto, a w sytuacji sprzedaży nieruchomości w ciągu 6 miesięcy, pośrednikowi zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1% ceny sprzedaży nieruchomości netto. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Na jaki okres opiewa umowa pośrednictwa?

Umowa jest zawarta na czas nieokreślony

Z kim pośrednik umawia się na oglądanie nieruchomości?

Pośrednik umawia się na oglądanie nieruchomości ze sprzedawcą lub zarządcą danej nieruchomości albo za pośrednictwem Contact Center (tel. 800 300 400 lub e-mail CC_nieruchomosci@orange.com).

Czy wynagrodzenie pośredników jest podawane jako cena netto, czy brutto?

Wynagrodzenie obliczane jest jako procent ceny sprzedaży nieruchomości netto. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Czy po podpisaniu umowy pośrednik kontaktuje się z Contact Center, czy też z osobą zajmującą się konkretną nieruchomością?

Pośrednik otrzyma kontakt do osoby zajmującej się sprzedażą nieruchomości, ale może również kontaktować się z Contact Center (tel. 800 300 400 lub e-mail CC_nieruchomosci@orange.com).

Czy pośrednik może zrobić własne zdjęcia nieruchomości, czy musi korzystać wyłączenie z fotografii zamieszczonych na stronie OPL?

Pośrednik może zrobić zdjęcia nieruchomości we własnym zakresie.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy pośrednictwa?

Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc.

Czy można dokonać adaptacji zakupionej lub wynajmowanej nieruchomości?

W większości przypadków jest to możliwe, ale każdorazowo należy to uzgodnić.

Czy urządzenia firmy Orange znajdujące się na terenie nieruchomości można usunąć lub przenieść w inne miejsce, a jeśli tak, to kto ponosi koszt przeniesienia tych urządzeń?

Urządzenia techniczne firmy Orange mogą zostać przeniesione po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody służb technicznych OPL. Koszt przeniesienia infrastruktury ponosi nabywca nieruchomości.

Jakie rozwiązania można przyjąć wobec najemców lokali w budynku, który jest wystawiony do sprzedaży?

Pozostaje to kwestią umowną pomiędzy nowym właścicielem nieruchomości, a najemcami. 

Powrót

Wynajem – często zadawane pytania (FAQ)

Jaką powierzchnią do wynajęcia dysponuje Orange Polska?

Dysponujemy szeroką ofertą powierzchni na terenie całej Polski o różnorodnych możliwościach wykorzystania i standardzie. Oferujemy na wynajem/dzierżawę powierzchnie komercyjne – takie jak biura, małe magazyny, garaże, grunty, miejsca parkingowe – oraz powierzchnie pod reklamę.

W jaki sposób można obejrzeć nieruchomość przeznaczoną do wynajmu?

Proszę skontaktować się z Contact Center (tel. 800 300 400 lub e-mail CC_nieruchomosci@orange.com).  Po przyjęciu zgłoszenia Opiekun Regionu umówi spotkanie z lokalnym Zarządcą Nieruchomości.

Proces podpisywania umowy jest długotrwały. Czy jest możliwość udostępnienia powierzchni „od zaraz”?

Tak. Istnieje możliwość,  potwierdzonego protokołem przekazania powierzchni przed podpisaniem umowy. Niezbędne jest uzgodnienie podstawowych warunków finansowych umowy oraz wpłata kaucji.Zgoda na wcześniejsze zajęcie powierzchni jest udzielana w formie pisemnej. 

Czy jest możliwość wynajmu lokalu mieszkalnego?

Orange Polska nie wynajmuje lokali mieszkalnych. W ofercie znajdują się wyłącznie  powierzchnie komercyjne – takie jak  biura, magazyny, garaże, grunty i miejsca parkingowe – oraz powierzchnie reklamowe.

Czy wynajmowane powierzchnie zawierają wyposażenie?

Orange Polska wynajmuje nieruchomości bez wyposażenia. Możliwość wynajmu wraz z wyposażeniem istnieje jedynie w szczególnych przypadkach.

Czy mogę dokonać podnajmu powierzchni innemu podmiotowi?

W indywidualnych przypadkach, za pisemną zgodą Wynajmującego istnieje możliwość podnajmu dla podmiotów współpracujących z Najemcą na warunkach określonych w umowie, bez prawa do uzyskiwania zysku z podnajmu.

Czy mogę umieścić baner reklamowy na elewacji budynku, w którym wynajmuję powierzchnię?

Tak – na warunkach określonych w umowie lub za pisemną zgodą Wynajmującego.

Czy mogę dokonać prac adaptacyjnych w wynajmowanym lokalu?

Wszelkie planowane prace adaptacyjne, modernizacyjne i remontowe przedmiotu najmu lub dotyczące jakichkolwiek innych nakładów, powinny być każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego uprzedniej pisemnej zgody. Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego na wykonanie prac, zobowiązany jest do uzyskania stosownych pozwoleń i spełnienia wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego.

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i czystości w przedmiocie najmu?

Za utrzymanie porządku i czystości wewnątrz przedmiotu najmu odpowiada Najemca.

Czy z umową wynajmu podpisywana jest umowa na dostarczanie usług telekomunikacyjnych?

Korzystanie przez Najemcę z linii telefonicznych lub internetu jest dokonywane w oparciu o odrębną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług na stronie www.orange.pl

Czy w przypadku podpisania umowy wynajmu wymagana jest wpłata kaucji?

Tak. Dla zabezpieczenia zapłaty czynszu i wszelkich pozostałych roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, mogących wyniknąć z realizacji umowy wynajmu, Najemca wpłaca na konto Wynajmującego kaucję. Kaucja nie podlega waloryzacji i jest zwracana Najemcy w ciągu 14 dni od dnia ustania umowy. Przelewana jest na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę, po potrąceniu przez Wynajmującego sum pokrywających poniesione straty, będące następstwem szkód dokonanych przez Najemcę, bądź wynikłych z naruszenia przez Najemcę warunków umowy wynajmu.

Powrót

Dokumenty do pobrania (Szczegółowe zapisy umowy ustalane są indywidualnie.)

Aktualności

 • Gmina Przesmyki
  Pniewiski

 • Krośniewice
  ul. Poznańska 1

 • Gmina Drohiczyn
  Zajęczniki

 • Gmina Dębnica Kaszubska
  Borzęcino

 • Środa Wielkopolska
  ul. Lipowa 2

 • Goszczanów
  ul. Kaliska 19

 • Gmina Krasnystaw
  Kolonia Zakręcie

 • Gmina Stary Brus
  Lubowierz

 • Gmina Zbuczyn
  Krzesk-Królowa Niwa

 • Gmina Trojanów
  Mroków

 • Pecna
  ul. Główna 50

 • Nowe Miasto nad Wartą
  ul. Poznańska 14a

 • Gmina Trzebielino
  Suchorze

 • Gmina Miastko
  Dretyń

 • Gmina Stężyca
  Stężyca

Newsletter
zapisz się, aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach

Zapisz się