Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowo - rolnicze.

Opis oferty

Działka w centrum miejscowości.

Do sprzedaży jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 258, obręb 25-Świerże o powierzchni 500 m² zlokalizowana jest w centrum miejscowości Świerże. Nieruchomość położona jest w obrębie rozproszonej zabudowy wiejskiej o dominującej funkcji budownictwa jednorodzinnego oraz kompleksu gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowo-rolnicze. Dojazd do nieruchomości stanowi publiczna droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej (ul. Pocztowa).
W aktualnym stanie użytkowania nieruchomość wykorzystywana jest dla celów telefonii komórkowej (na działce znajduje się kontener telekomunikacyjny) oraz pod uprawy ogrodnicze. Teren jest ogrodzony.

W pobliżu:

  • 5,5 m – droga krajowa nr 12
  • 7,5 m – stacja kolejowa Dorohusk
  • 8,5 km – przejście graniczne z Ukrainą
  • 25 km – Chełm

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska nieograniczonych w czasie ograniczonych praw rzeczowych:
- służebności przesyłu dla infrastruktury w gruncie – 77,90 m²
- nieodpłatnego użytkowania gruntu pod kontenerem – 14,40 m²

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone