Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z aktualnym MPZP nieruchomość położona jest na terenach:
- 3U – tereny zabudowy usługowej - działki o numerach ewidencyjnych: 465/6, 465/7, 465/8,
-31MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi lokalne - działka o numerze ewidencyjnym: 464/2 (o pow.36 m²).

WARIANT I:  MPZP z dnia 25 stycznia 2018 r. Plan pozwala zrealizować obiekty usługowe o wysokości 2,5 kondygnacji w tym użytkowe poddasze o całkowitej powierzchni PUU wynoszącej około  3700 m2.
WARIANT II:  MPZP z dnia 25 stycznia 2018 r. Plan pozwala zrealizować obiekty usługowe o wysokości  3  kondygnacji o całkowitej powierzchni PUU wynoszącej około 3700 m2.
W obu Wariantach wzrost powierzchni PUU może wynieść około 3000 m2 .

Opis oferty

Nieruchomość na kompleks biurowo-usługowy.

Na terenie nieruchomości usytuowany jest budynek biurowo-techniczny o powierzchni 1 306 m2, składający się z części A i B, połączonych ze sobą dawnym bunkrem.
Ponadto na działce znajdują się drobne zabudowania: 2 budynki techniczne z pomieszczeniami biurowymi o pow. 253,89 m2 i 92,07 m2, cztery garaże oraz magazyn paliw.

Istnieje możliwość rozbiórki tych obiektów. Grunt ma korzystny, regularny kształt, a jego powierzchnia wynosi 8 823 m2. Teren ogrodzony, częściowo porośnięty trawą. Na
dziedzińcu znajduje się utwardzony plac zagospodarowany na parking naziemny na 30 samochodów.

Wjazdy i wejścia na teren nieruchomości są możliwe od ul. Łagiewnickiej oraz od ul. Kasztanowej.

W pobliżu:

 • Droga krajowa nr 72
 • 210 m – przystanek autobusowy
 • 400 m – Park Julianowski im. A. Mickiewicza
 • 1 km – stacja kolejowa Łódź Arturówek
 • 4,5 km – centrum Łodzi
 • 6,6 – Aquapark Fala
 • 16 km – autostrada A2

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Na terenie nieruchomości możliwa jest budowa kompleksu biurowo-usługowego. Koncepcja zakłada powstanie 3 budynków: rozbudowę o jedną kondygnację
istniejącego budynku, składającego się z części A i B – budynek U3, budowę dwóch nowych obiektów – budynki U1 i U2.

Nowe budynki (U1, U2, U3) zaprojektowane zostały tak, by skalą i charakterem zabudowy tworzyć spójny zespół obiektów usługowych. Zaproponowano nowoczesne materiały do wykończenia elewacji jak płytki klinkierowe, miejscowo metal w odcieniach szarości i bieli oraz duże przeszklenia.

 

Budynki U1 i U2

Na terenie zaplanowano dwa nowe budynki usługowe wolnostojące: U1 i U2. Pierwszy z nich – U1 to czterokondygnacyjny obiekt z podziemną halą garażową oraz klatką schodową i wejściem bezpośrednio z ulicy. Drugi – U2 posiada trzy kondygnacje, z wejściem od strony północnej i południowej. Na parterze budynków mieszczą się lokale usługowe. Ponadto na piętrach lokale dostępne z przeszklonego korytarza wewnętrznego.

Budynki ze względu na bezpieczeństwo pożarowe posiadają dwie odrębne klatki schodowe. Dostawy do lokali odbywać się będą: w U1 od strony północnej, w U2 od ul. Kasztanowej. Obydwa budynki posiadają pomieszczenia na odpady, techniczne, porządkowe, sanitarne oraz windy osobowe i towarowe.

Budynek U3

Budynek usługowy wolnostojący U3 przewidziany jako rozbudowa i nadbudowa budynków istniejących A i B – bez zmian pozostają ich ściany zewnętrzne i nośne,
otwory okienne i drzwiowe w ścianach zewnętrznych oraz istniejące klatki schodowe w budynku B, które prowadzą do części podziemnej. Koncepcja zakłada nadbudowę dodatkowej kondygnacji naziemnej, której budowa wyczerpuje przewidzianą w MPZP intensywność zabudowy.

Budynek posiada wejścia od strony ulicy Kasztanowej i drogi wewnętrznej. Od strony południowej zaplanowano drogę dla dostaw do lokali oraz obsługi istniejącego podziemnego bunkra technicznego. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe budynek posiada dwie odrębne klatki schodowe, jedną istniejącą w budynku B oraz zewnętrzną. Wysokość budynku: 6,45 m. Budynek posiada pomieszczenie na odpady, techniczne, porządkowe, sanitarne oraz winda osobowa i towarowa.

Szczegółowe informacje: pobierz materiały

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • zakres użytkowania w budynkach: 326,53 m2
 • zakres służebności w gruncie: 438,26 m2
 • zakres użytkowania na gruncie: 296,52 m2
 • zakres służebności na elewacji: 57 m2

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone