Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 28 marca 2018 r. nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej.

Opis oferty

Nieruchomość pod mieszkania, usługi blisko centrum miasta - koncepcja!

Budynek główny o powierzchni 1772,1 m2, zlokalizowany w centrum dużej działki – prawie 3 500 m2 – został wzniesiony na planie prostokąta w konstrukcji tradycyjnej. Posiada 3 kondygnacje naziemne oraz jest w całości podpiwniczony.

Do środka prowadzi jedno wejście, a komunikacja wewnątrz zapewniona jest przez klatkę schodową. Pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze zaaranżowane są w układzie gabinetowym z głównym ciągiem komunikacyjnym pośrodku. Wielkość gabinetów waha się w granicach 20-25 m2.

Na drugim piętrze istniejący układ umożliwia dowolną aranżację pomieszczeń, z uwagi na brak ścian nośnych wewnątrz. Aktualnie na piętrze znajduje się open space wykorzystywany na cele biurowe. Nieruchomość posiada własny parking z ponad 20 miejscami postojowymi.

Atutem nieruchomości jest jej dobre usytuowanie-ekspozycja od strony ulicy. Wejście oraz wjazd na teren usytuowane są bezpośrednio od ul. Przybyszewskiego.

W pobliżu:

  • 30 m - przystanki komunikacji miejskiej
  • 400 m - ul. Piotrkowska
  • 550 m - Park im. W. Reymonta
  • 4 km - Starostwo Powiatowe
  • 4 km - dworzec kolejowy

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Koncepcja zakłada rozbiórkę istniejących obiektów:

a) magazyn, powierzchnia użytkowa 71,30 m2,

b) wiata (zadaszenie nad parkingiem), powierzchnia użytkowa 117,70 m2,

c) portiernia, powierzchnia użytkowa 9,90 m2,

d) garaż

Projekt realizowany będzie w trzech etapach:

a) ETAP I – budynek techniczny dla lokalizacji urządzeń telekomunikacji, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku technicznego, o pow. zabudowy ok. 150 m2,

b) ETAP II – budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na wynajem na poziomie parteru oraz ew. garażem podziemnym, usytuowany w I linii zabudowy względem ul. Przybyszewskiego, jako uzupełnienie zabudowy pierzejowej,

c) ETAP III – adaptacja istniejącego budynku techniczno–biurowego wraz z rozbudową pionową i poziomą na budynek mieszkalny wielorodzinny z ew. usługami na wynajem.

Maksymalnie duże parametry w zakresie powierzchni nowej zabudowy, wysokości zabudowy oraz intensywności zabudowy, przy uwzględnieniu wymogu kontynuacji zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, usytuowanej na terenach położonych w sąsiedztwie (w tym przy uwzględnieniu budynków posiadających V kondygnacji naziemnych). Projekt zakłada wysoki standard architektoniczny zabudowy mieszkalnej z usługami w strefie ekspozycji od strony drogi publicznej ul. Przybyszewskiego.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp do infrastruktury teletechnicznej pozostającej w obrębie nieruchomości, na zasadzie:

  • powierzchni 628,3 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 337,56 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 49,5 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 6 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 82,11 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone