Uwarunkowania planistyczne

Budynek mieszkalny w Warszawie, w dzielnicy Wawer

Możliwości inwestycyjne – budownictwo mieszkaniowe
Dla terenu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego działka zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Opis oferty

Budynek mieszkalny w Warszawie, w dzielnicy Wawer.

Nieruchomość składa się z zabudowanej działki nr 73 o powierzchni 1921 m2 oraz dwóch budynków: techniczno-mieszkalnego o powierzchni użytkowej 387,08 m2 oraz magazynowego o powierzchni 41,85 m2.
Budynek o funkcji techniczno–mieszkalnej, składa się z dwóch segmentów o różnych wysokościach – dwukondygnacyjny i trzykondygnacyjny. Budynek jest podpiwniczony w całości w jednym z segmentów i częściowo w drugim. Na piętrze budynku znajduje się lokal mieszkalny. Za budynkiem głównym zlokalizowany jest budynek parterowy, o funkcji garażowo – magazynowej.

W pobliżu:

  • obiekty użyteczności publicznej
  • 150 m - dyskont spożywczy
  • 400 m - droga wojewódzka  nr 711
  • 600 m - stacja kolejowa z Szybką Koleją Miejską i Koleją Mazowiecką
  • 1 km - tereny rekreacyjne

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 207,23 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 48,26 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 23,36 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 18,10 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 43 m2 na gruncie i nad gruntem, na zasadzie użytkowania

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone