Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze o docelowej funkcji określonej symbolem SM.5a.1 – tereny śródmiejskich zespołów mieszkaniowych.

Opis nieruchomości

Nieruchomość pod mieszkania w dobrze skomunikowanym miejscu.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 33/3 o powierzchni 1497 m2 oraz prawo własności budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 1542,65 m2 posadowionego na tym gruncie. Nieruchomość jest ogrodzona od strony południowej, częściowo utwardzona płytami betonowymi, częściowo pokryta zielenią urządzoną. Budynek biurowo-techniczny - obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

Możliwość dzierżawy zewnętrznych miejsc postojowych w ramach osobnych ustaleń z Pocztą Polską, która jest właścicielem przyległego terenu.

W pobliżu:

  • 1,2 km – stacja kolejowa Stargard i dworzec autobusowy
  • 4,1 km – trasa ekspresowa S10
  • 35 km – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
  • 36 km – Szczecin
  • 46 km – przejście graniczne z Niemcami

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, na zasadzie:

  • użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 569,80 m2; docelowo  362,80 m2 ;
  • służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.