Uwarunkowania planistyczne

Kompleks budynków na mieszkania, pod usługi medyczne i na cele edukacyjne.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XIV/269/2000 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24.02.2000 r. z późniejszymi zmianami, przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem MS - tereny śródmiejskie (centralne) - preferuje się różne nieuciążliwe usługi, głównie o charakterze centrotwórczym oraz placówki administracji państwowej i samorządowej, towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa, z preferencją dla zabudowy zwartej, o charakterze obrzeżnym.

Opis nieruchomości

Kompleks budynków w centrum Ostrowa Wielkopolskiego.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 51/1, 52 o łącznej powierzchni 1163 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku biurowego o powierzchni użytkowej 988,62 m²
- budynku techniczno-biurowego o powierzchni użytkowej 466,06 m²
- budynku stacji Trafo o powierzchni zabudowy 22,10 m².
Budynek administracyjno-biurowy – obiekt wolnostojący, trzykondygnacyjny (parter, pierwsze i drugie piętro), murowany, wykonany w technologii tradycyjnej, pokryty jest stropodachem. Budynek posiada także podpiwniczenie na całej powierzchni zabudowy.
Budynek techniczno-biurowy - obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter i pierwsze piętro), murowany wykonany w technologii tradycyjnej, pokryty jest stropodachem. Budynek posiada częściowe podpiwniczenie.

W pobliżu:

  • 300 m – Rynek i Ratusz
  • 450 m – stacja kolejowa Ostrów Wielkopolski
  • 500 m – dworzec autobusowy
  • 25 km – Kalisz
  • 95 km – Wrocław
  • 120 km – Poznań

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone