Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XXXII/294/97 Rady Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.07.1997 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową.

Opis nieruchomości

Budynek pod usługi na terenie osiedla.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 91/3 o powierzchni 1676 m² oraz prawo własności do budynku biurowo-technicznego o powierzchni 980,22 m² posadowionego na tym gruncie.
Budynek biurowo-techniczny – obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany z cegły. Stropodach żelbetowy.

W pobliżu:

  • 20 m – przystanek autobusowy
  • 150 m – dyskont spożywczy
  • 700 m – droga krajowa nr 11
  • 6,4 km – stacja kolejowa Tarnowskie Góry

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

  • powierzchni 136,01 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 117,19 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 2 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 4,3 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone