Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXI/587/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 61 położona jest na obszarze oznaczonym jako teren: 135_U-05 – zabudowa usług centrotwórczych.

Opis nieruchomości

Budynek o dużych walorach architektonicznych tylko 300 m od Rynku.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 61 o pow. 2.506 m², zabudowanej budynkiem biurowo-technicznym o pow. 1.610,39 m², budynkiem biurowym o pow. 610,20 m² oraz budynkiem agregatu o pow. 61,94 m². Budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W pobliżu:

  • 200 m - przystanek komunikacji miejskiej
  • 300 m - dworzec  kolejowy, Rynek
  • 500 m - Muzeum Historyczne w Bielsku–Białej Zamek książąt Sułkowskich
  • 850 m - Studio Filmów Rysunkowych
  • 2,2 km - droga wojewódzka nr  940

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Ze względu na dobrą lokalizację w  pobliżu Centrum, w sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych miasta, nieruchomość wyróżnia się dużym potencjałem inwestycyjnym. Obiekt może zostać zagospodarowany pod działalność usługową lub biurową.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie Ograniczonych Praw Rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 339,65 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 210,22 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 12 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 3,07 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem oferty.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone