Uwarunkowania planistyczne

Obiekt pod mieszkania niedaleko Stegny.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr 259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia kwietnia 1998 r. teren, na którym zlokalizowana jest  nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako: teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej.

Opis oferty

Budynek biurowy na dużej działce przy stacji kolejowej.

Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego: działki gruntu nr 705, o powierzchni 62 m², działki gruntu nr 706, obszaru 1.225 m², a także prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności: budynku biurowo - technicznego o powierzchni użytkowej 624,26 m², budynku garażowo - magazynowego o powierzchni użytkowej 61,54 m².

W pobliżu:

 • 150 m – dworzec PKP
 • 900 m – dworzec autobusowy
 • 1,6 km – trasa S7
 • 16 km – Stegny
 • 24 km – Elbląg
 • 40 km – Gdańsk

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • użytkowania pomieszczeń o pow. 124,41 m2 w budynku biurowo-technicznym (+ tymczasowo 12,91 m2 do czasu wykonania nowego przyłącza energetycznego przez OPL)
 • użytkowania na gruncie o pow. 36,72 m2 pod kontener z agregatem
 • użytkowania na dachu o pow. 3 m2 pod skraplacze
 • użytkowania na elewacji o pow. 6,07 m2
 • służebności przesyłu w gruncie o pow. 105,90 m2

Konieczne jest zapewnienie sporadycznego dostępu do toalety oraz miejsca parkingowego. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia komunikacji do pomieszczeń.
OPL wykona we własnym zakresie nowe przyłącze energetyczne i podłączy do swego zasilania obwody części technicznej.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone