Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVIII/394/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 września 2006 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem 45U – przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa nieuciążliwa z zakresu usług administracji, handlu, gastronomii i usług podstawowych, przeznaczenie uzupełniające terenu: funkcje turystyczno - hotelarskie zlokalizowane w kondygnacji powyżej parterowej.

Opis nieruchomości

Obiekt pod usługi turystyczno-hotelarskie – 1 km od plaży.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 426 z obrębu o powierzchni 1859 m² oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku biurowo-techniczno-mieszkalnego o powierzchni użytkowej 960,72 m²
- budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 15,47 m²
- wiatą stalową o powierzchni 41,87 m².
Budynek biurowo-techniczno-mieszkalny – obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły dziurawki, częściowo 1 kondygnacyjny, w części dwukondygnacyjny, podpiwniczony, dach kryty papa termozgrzewalną.

W pobliżu:

  • 100 m – przystanek autobusowy
  • 150 m – centrum handlowe, duży dyskont spożywczy
  • 200 m – centrum miasta
  • 700 m – stacja kolejowa Ustka
  • 1 km – Plaża Wschodnia

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie nieopłatnych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 187,30 m2 w budynku biurowo – techniczno - mieszkalnym na zasadzie użytkowania: piwnica 63,3 m2, parter 124,0 m2       
  • powierzchni 16,13 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 28,5 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 12 m2 na dachu na zasadzie użytkowania

Kontrahent wykona we własnym zakresie nowe przyłącze energetyczne na podstawie uzyskanych warunków zasilania. Obecnie przyłącze pozostaje własnością Orange Polska S.A. w celu zasilania urządzeń telekomunikacyjnych.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone