Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/280/2008 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 26.11.2008 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: 21U - tereny zabudowy usługowej oraz częściowo na obszarze oznaczonym symbolem 29.KDD - tereny drogi dojazdowej.

Opis oferty

Nieruchomość pod pensjonat w centrum miasta - 1,5 km od plaży.

Działka zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 966 m2. Obiekt  murowany, ma dwie kondygnacje i jest całkowicie podpiwniczony. Wewnątrz znajdują się pomieszczenia biurowe oraz magazynowo-techniczne. Utwardzony teren poza zabudową zagospodarowano na parking na ok. 15 miejsc postojowych. Wejście główne od ulicy Towarowej. Przed budynkiem na ulicy znajduje się ogólnodostępny parking.

Działka o powierzchni 2119 m2 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta i jest częściowo ogrodzona.
Atutem nieruchomości jest dobra lokalizacja w centralnej części miasta, o dużej intensywności ruchu turystycznego. Obiekt doskonale nadaje się pod hotel lub pensjonat.

W pobliżu:

 • Komisariat Policji
 • 200 m - dworzec kolejowy
 • 500 m - parki rozrywki
 • 1 km - dyskonty spożywcze
 • 1,5 km - Plaża oraz Port Władysławowo
 • 56 km - Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

O wartości nieruchomości decyduje korzystne położenie w obrębie miasta: w pobliżu obiektów handlowo-usługowych, zabudowy mieszkaniowej, ok. 1,5 km od morza. Nieruchomość posiada potencjał pod hotel lub pensjonat.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • Powierzchni 175,74 m2, w budynku techniczno-biurowym na zasadzie użytkowania, w tym: w piwnicy: 109,00 m2, na 1 piętrze: 66,74 m2. Pomiędzy pomieszczeniami technicznymi przebiegają ciągi techniczne oraz występują inne elementy infrastruktury, wymagające zagwarantowania dostępu celem ich swobodnej eksploatacji, remontu, naprawy, rozbudowy i ulepszania.
 • Powierzchni 177,03 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu.
 • Powierzchni 8,58 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania.
 • Powierzchni 7 m2 dachu na zasadzie użytkowania.
 • Powierzchni 22,85 m2 elewacji na zasadzie użytkowania.

Na terenie nieruchomości należy zagwarantować 1 miejsce parkingowe oraz dostęp do pomieszczeń sanitarnych dla służb technicznych obsługujących urządzenia.
Po sprzedaży zostaną wykonane prace zabezpieczające infrastrukturę techniczną.

Nabywca wykona we własnym zakresie nowe przyłącze energetyczne na podstawie uzyskanych warunków zasilania z OSD i podłączy do swego zasilania obwody części przeznaczonej do sprzedaży.
Obecne przyłącze pozostaje na cele zasilania urządzeń technicznych.

Wewnątrz działki będącej przedmiotem sprzedaży znajduje się działka nr 349/4 wraz z budynkiem stacji trafo, własność Zakładu Energetycznego, bez formalnego dostępu do drogi publicznej.

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone