Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość pod mieszkania 15 km od Łodzi.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem B.10.2/MŚ – tereny zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej jako przeznaczenie podstawowe; usługi charakterystyczne dla centrum miasta (zróżnicowany w profilu handel, gastronomia, administracja, kultura, oświata itp.) oraz związane z podstawowymi potrzebami funkcji mieszkaniowej w zakresie ochrony zdrowia, oświaty, kultury, sportu, wypoczynku, handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła itp. o uciążliwości nie przekraczającej granic działki, jako podstawowe przeznaczenie terenu.

Opis nieruchomości

Powierzchnie biurowe na dużej działce w centrum miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 458/1, 458/4 o łącznej powierzchni 1720 m² oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na tym gruncie:

  • budynek biurowo-techniczny A o powierzchni 1 091,39m2
  • budynek biurowo- techniczny B o powierzchni 325,67m2

Budynek biurowo-techniczny A - obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony.
Budynek biurowo-techniczny B – obiekt piętrowy, niepodpiwniczony, tylną ścianą przylega do kamienicy na sąsiedniej działce.

W pobliżu:

  • 100 m – Urząd Miejski
  • 250 m – przystanek tramwajowy i autobusowy
  • 450 m – droga krajowa nr 71
  • 2,3 km – stacja kolejowa Pabianice
  • 10 km – autostrada A1 i A2
  • 15 km – Łódź

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • użytkowania pomieszczeń o powierzchni łącznej 470,86 m2
  • służebności przesyłu na powierzchni 65,12 m2

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone