Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXV/119/2005 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30.08.2005 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 12.32.TT - teren infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej, stacje bazowe. Dopuszcza się wprowadzenie funkcji usługowych i mieszkaniowej nie kolidujących i nie ograniczających funkcji terenów urządzeń telekomunikacyjnych. Fragment terenu położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskiemu, na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

Opis oferty

Duża działka z zabudowaniami.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 530 o powierzchni 7300 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie: budynku magazynowego nr 1 o powierzchni użytkowej 142,55 m², budynku magazynowego nr 2 o powierzchni użytkowej 142,01 m², budynku technicznego nr 1 o powierzchni użytkowej 365,02 m², budynku technicznego nr 2 o powierzchni użytkowej 130 m², budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 24 m², wiaty o powierzchni użytkowej 84 m².

Łącza pow. budynków wynosi 887,58 m². Działka posiada regularny kształt zbliżony do kwadratu, teren działki jest płaski, nieutwardzony, ogrodzony. Wjazd na działkę jest zapewniony od drogi.
Dwa budynki magazynowe - wykonane jednakowo, rok budowy 1969, obiekty wolnostojące, całkowicie podpiwniczone, posiadające dwie kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną, budynki murowane wykonane z cegły, nieocieplane, dachy pokryte eternitem.

Budynek techniczny nr 1 - rok budowy 1954, jest obiektem wolnostojącym, posiadającym jedną kondygnację nadziemną, budynek murowany wykonany z cegły, nieocieplany, dach pokryty papą.
Budynek techniczny nr 2 - rok budowy 1969, powierzchnia 130,00 m², jest obiektem wolnostojącym, posiadającym jedną kondygnację nadziemną, budynek murowany wykonany z cegły, nieocieplany, dach pokryty blachą.

Budynek gospodarczy - rok budowy 1969, powierzchnia 24,00 m² jest obiektem wolnostojącym, posiadającym jedną kondygnację nadziemną, budynek murowany wykonany z cegły, nieocieplany.
Wiata rok budowy 1969, powierzchnia 84,00 m², obiekt wolnostojący, budynek murowany, dach pokryty eternitem.

W pobliżu:

  • 700 m – droga krajowa nr 92
  • 8 km – Łowicz
  • 9 km – stacja kolejowa Łowicz Główny
  • 62 km – Warszawa

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone