Opis nieruchomości

Położenie w centrach miast jest niezwykle atrakcyjną cechą na rynku nieruchomości. To tutaj znajdują się wszelkiego rodzaju lokale usługowe, od restauracji, kawiarni, kin po placówki oświatowe czy urzędy i szpitale.

Lokalizacja ta pozwala na szerokie możliwości inwestycyjne.
Nieruchomości Orange posiadają tak usytuowane obiekty w dużych i małych miejscowościach.

Aby uzyskać kluczowe informacje, dotyczące poszczególnych ofert wystarczy kliknąć przycisk „pobierz materiały", znajdujący się na górze po prawej stronie.

Sprawdź szczegóły zaproponowanych nieruchomości:

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.