Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość pod inwestycję mieszkaniową w dobrej lokalizacji, blisko Zamku Piastowskiego.

Działki nr 1036/2 oraz 1037 zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem MNU1 - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Opis nieruchomości

Nieruchomość na biuro, dobra lokalizacja.

Do sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania działek gruntu o numerze ewidencyjnym: 1036/2 i 1037(łączna pow. działek wynosi 1393 m²),obręb ewidencyjny: [0001], objęte KW Nr ZG1K/00020412/9 oraz KW Nr ZG1K/00006533/9, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych Nieruchomości stanowią jedną całość gospodarczą i są zabudowane są wolnostojącym III –kondygnacyjnym, podpiwniczonym, budynkiem administracyjno-biurowym, o powierzchni użytkowej 1056,35 m² oraz usytuowanym za nim parterowym budynkiem garażowym , o powierzchni użytkowej 113,26 m², do którego przylega budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 48,81 m². Teren działek ma kształt foremny zbliżony do trapezu.

W pobliżu:

  • 50 m – przystanek autobusowy
  • 50 m – rzeka Odra
  • 130 m – droga krajowa nr 29
  • 200 m – Urząd Miasta
  • 600 m – Zamek Piastowski
  • 37 km – przejście graniczne

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni 153,08 m² w budynkach na zasadzie użytkowania;

2) powierzchni 11 m² w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 2,8 m² na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 8 m² na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone