Uwarunkowania planistyczne

Budynek biurowo-usługowy w centrum.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 września 2020 r., nieruchomość znajduje się na  obszarze o symbolu MM - obszar zabudowy miejskiej.

 

Opis nieruchomości

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 481/11 o powierzchni 3017 m² i prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 478/5 o powierzchni 17 m² oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na tym gruncie: budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni użytkowej 2088,09 m² budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 126,46 m².


Budynek biurowo-techniczny – obiekt dwuklatkowy, dwukondygnacyjny, wybudowany w 1963 r., całkowicie podpiwniczony. Budynek składa się z trzech części oddzielnych od siebie szczeliną dylatacyjną, zróżnicowanych pod względem wysokości.Budynek garażowy – obiekt wolnostojący murowany, parterowy, niepodpiwniczony.

W pobliżu:

  • 50 m – Urząd Miejski
  • 100 m – duży dyskont spożywczy
  • 150 m – droga krajowa nr 22
  • 200 m – przystanek autobusowy
  • 22 km – Gorzów Wielkopolski

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

  • powierzchni 440,69 m² w budynku, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 223,66 m² w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 15,01 m² na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 6 m² na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone