Uwarunkowania planistyczne

Uchwała Nr XXIII/197/2020 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z  dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zgodnie z ww. MPZP, działka nr 761/143. położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1MWU, dla którego obowiązują następujące zasadnicze ustalenia:

Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

b) zabudowa usługowa za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą pojazdów

 

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum Wodzisławia Śląskiego.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 2 389 m2.

Na częściowo ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1106,59 m2 oraz garaż – 13,80 m2, budynek trafostacji – 8,10 m2, wiata – 15,42 m2 i magazyn – 50,26 m2. Obiekt biurowy 3 kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, większe sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Wjazd na nieruchomość od ulicy Daszyńskiego. Do dyspozycji rampa dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na działce utwardzony plac z miejsca parkingowymi.

Obiekt podłączony do sieci elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej. Nieruchomość po odświeżeniu do szybkiej adaptacji według własnych potrzeb na cele biurowo-usługowe.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1106,59 m2
 • budynek garażowy o pow. użytkowej 13,80 m2
 • budynek trafostacji o pow. użytkowej 8,10 m2
 • wiata o pow. użytkowej 15,42 m2
 • magazyn o pow. użytkowej 50,26 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1194,17 m2.

W pobliżu:

 • 350 m – przystanek autobusowy
 • 450 m – dwa duże dyskonty spożywcze
 • 500 m – Rynek
 • 700 m – droga krajowa nr 78
 • 750 m – centrum handlowe ,,Galeria Karuzela”
 • 800 m – stacja kolejowa ,,Wodzisław Śląski”

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na nieruchomości realizację zabudowy na 70 % pow. działki, jednak ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną (w budynkach i w gruncie), możliwy jest projekt budynku czterokondygnacyjnego o pow. zabudowy około 350 m2. Umożliwiłoby to uzyskanie dodatkowej pow. usługowej na poziomie około 900 m2, zakładając budowę podziemnego garażu na 20 stanowisk samochodowych, (pow. zab. około 700 m2).

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 313,72 m2 w budynku na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 174,55 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 46 m2 gruntu, na zasadzie użytkowania

4) powierzchni 44,5 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

5) powierzchni 14,15 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone