Uwarunkowania planistyczne

Kompleks budynków blisko centrum, pod inwestycje mixed-use.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 roku, z ostatnią zmianą uchwaloną Uchwałą nr XV/276/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 lutego 2016 r. nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolami:

MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; usługi z wyjątkiem uciążliwych

KDZ - ulice zbiorcze

KDL - ulice lokalne

Opis nieruchomości

Kompleks budynków biurowych blisko centrum. Idealne miejsce pod mieszkania, usługi lub mixed-use.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

 • budynek biurowy A o pow. użytkowej 4692,5 m2
 • budynek biurowy D o pow. użytkowej 3082,40 m2
 • budynek techniczny B o pow. użytkowej 600,3 m2
 • budynek techniczny C o pow. użytkowej 536,1 m2
 • wiata o pow. użytkowej 119,70 m2

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 16 178 m2.

Na częściowo ogrodzonym i utwardzonym terenie znajdują się 4 budynki: 2 biurowe, 2 techniczne i wiata. Obiekty biurowe posiadają 5 kondygnacji wraz z piwnicą, zaś techniczne 2 kondygnacje. Wewnątrz budynków mieszczą się różnorodne pomieszczenia biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, sale konferencyjne, większe pokoje), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość z dobrą ekspozycją od ulicy Cieszyńskiej oraz wjazdem od ulicy Siemiradzkiego i Browarnej (łącznie 4 bramy i furtka, dodatkowo wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych).

Na działce i w okolicy dostępne miejsca parkingowe. Obiekty podłączone są do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

Łączna powierzchnia budynków wynosi 8911,3 m2.

W pobliżu:

 • 200 m – przystanek autobusowy, Pływalnia Panorama
 • 250 m – Bielsko Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • 300 m – duży dyskont spożywczy
 • 850 m – Rynek
 • 1,8 km – dworzec kolejowy ,,Bielsko-Biała Główna”
 • 3,6 km – droga ekspresowa nr S1

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Istnieje możliwość realizacji przebudowy, modernizacji budynków biurowych oraz jednego technicznego (pow. 536,1 m2) oraz wyburzenie budynku technicznego (pow. 600,3 m2) i wiaty. Projekt nowej czterokondygnacyjnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o pow. zabudowy około 1500 m2 z pow. PUU na parterze około 1050 m2 i około 3150 m2 pow. PUM. Realizacja jedno lub dwukondygnacyjnego garażu podziemnego o pow. PUG około 2100 m2 dla około 70 stanowisk parkingowych (przy sprzyjających warunkach geologicznych). W przypadku braku możliwości realizacji garaży podziemnych stanowiska parkingowe i garaże należy zrealizować na działce nr 583/38. Wzrost pow. użytkowej PUM i PUU o około 3500 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

a) łącznej powierzchni 1712,58 m2 na zasadzie użytkowania - w tym:

 • w budynku biurowym A - 1 273,59 m2 (piwnica: 540,1 m2, parter: 161,19 m2, II piętro: 513,4 m2, III piętro: 58,9 m2)
 • w budynku technicznym C - 438,99 m2 (parter: 308,8 m2, I piętro: 130,19 m2)

b) powierzchni 428,81 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

c) powierzchni dachu 162 m2 na zasadzie służebności przesyłu

d) powierzchni elewacjach 65 m2 na zasadzie służebności przesyłu

 

Informacje dla pośredników

Projekt inwestycyjny. Nieruchomość i dotycząca jej transakcja nie są objęte zakresem umów na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nieruchomości OPL.
Pośredników, którzy są zainteresowani współpracą przy sprzedaży powyższej nieruchomości, prosimy o kontakt celem zawarcia odrębnego porozumienia.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone