Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – Uchwała nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

Jednostka planistyczna - S.P.11

- funkcja dominująca – usługi

- funkcje uzupełniające – zieleń urządzona

Opis nieruchomości

Duże powierzchnie biurowe w doskonałym miejscu, w centrum Szczecina.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 12 519 m2.

Na częściowo ogrodzonym terenie znajduje się duży budynek biurowy o powierzchni użytkowej 14 845,40 m2 oraz mniejszy magazynowy wraz z garażem – 1175,70 m2 i sam obiekt magazynowy (55 m2). Budynek biurowy o zróżnicowanych kondygnacyjnych – od 4 do 6. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe w układzie gabinetowym, sale szkoleniowe, konferencyjne oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne.

Od strony al. Wyzwolenia urządzony jest parking samochodowy na 56 stanowisk otoczony pasem zieleni, zaś od ulicy Staszica na wewnętrznym placu miejsca postojowe na 50 stanowisk. Ponadto przed budynkiem magazynowo-garażowym od ulicy Staszica miejsce dla 30 aut. Nieruchomość z bardzo dobrą ekspozycją i przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 14 845,40 m2
 • budynek magazynowy wraz z garażem o łącznej pow. użytkowej 1175,70 m2
 • budynek magazynowy o pow. użytkowej 55 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 16076,1 m2.

W pobliżu:

 • 100 m – przystanek autobusowy
 • 200 m – trzy duże dyskonty spożywcze
 • 250 m – przystanek tramwajowy
 • 250 m – targowisko ,,Manhattan”
 • 850 m – centrum handlowe ,,Galaxy Centrum”
 • 2 km – droga krajowa nr 10
 • 2,5 km – dworzec kolejowy ,,Szczecin Główny”
 • 40 km – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Koncepcja architektoniczna zakłada:

1. Przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego na aparthotel. Powierzchnia całkowita: 17 490 m2 (część naziemna)/1 943 m2 (część podziemna).

2. Budowę budynku mieszkaniowego z usługami na parterze od strony al. Wyzwolenia (2 wersje). Powierzchnia całkowita: 5 070 m2/6 890 m2 (część naziemna) i 2 550 m2/3 481 m2 (część podziemna).

3. Budowę budynku usługowo-biurowego od strony ul. S. Staszica. Powierzchnia całkowita: 5 040 m2 (część naziemna)/3 632 m2 (część podziemna).

4. Lokalizację łącznie ok. 220 miejsc postojowych w garażach podziemnych. 

W ramach inwestycji zostanie zachowany bezpośredni dostęp:

- od strony al. Wyzwolenia – przebudowa istniejącego zjazdu na teren działki i budowa nowego na potrzeby drogi pożarowej i do garażu podziemnego dla nowoprojektowanego budynku mieszkaniowo-usługowego,

- od strony ul. S. Staszica - przebudowa istniejącego zjazdu na teren działki i budowa nowego na dziedziniec wewnętrzny dla adaptowanego budynku istniejącego oraz nowoprojektowanego obiektu usługowo-biurowego.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Projekt inwestycyjny. Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 1258,83 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 620,43 m2 gruntu, na zasadzie służebności przesyłu

 

Poczta Polska zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej: 452,30 m2

Docelowo ograniczonym prawem rzeczowym w postaci prawa użytkowania jakie zostanie ustanowione przez OPL na rzecz Poczty Polskiej, objęte zostaną pomieszczenia na parterze Budynku Biurowego o łącznej powierzchni: 376,50 m2 ('OPR)

Pomieszczenia o łącznej powierzchni 75,80 m2 będą użytkowane przez Pocztę Polską na podstawie umowy najmu

OPL gwarantuje Poczcie Polskiej prawo przechodu, dojazdu i postoju oznakowanych samochodów służbowych Poczty Polskiej na części działki nr 15/8 na czas wykonywania czynności służbowych prowadzonych w Budynku Biurowym.

Informacje dla pośredników

Nieruchomość i dotycząca jej transakcja nie są objęte zakresem umów na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nieruchomości OPL.
Pośredników, którzy są zainteresowani współpracą przy sprzedaży powyższej nieruchomości, prosimy o kontakt celem zawarcia odrębnego porozumienia.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.