Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – Uchwała nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

Jednostka planistyczna - S.P.11

- funkcja dominująca – usługi

- funkcje uzupełniające – zieleń urządzona

Opis oferty

Duże powierzchnie biurowe w doskonałym miejscu, w centrum Szczecina.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 12 519 m2.

Na częściowo ogrodzonym terenie znajduje się duży budynek biurowy o powierzchni użytkowej 14 845,40 m2 oraz mniejszy magazynowy wraz z garażem – 1175,70 m2 i sam obiekt magazynowy (55 m2). Budynek biurowy o zróżnicowanych kondygnacyjnych – od 4 do 6. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe w układzie gabinetowym, sale szkoleniowe, konferencyjne oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne.

Od strony al. Wyzwolenia urządzony jest parking samochodowy na 56 stanowisk otoczony pasem zieleni, zaś od ulicy Staszica na wewnętrznym placu miejsca postojowe na 50 stanowisk. Ponadto przed budynkiem magazynowo-garażowym od ulicy Staszica miejsce dla 30 aut. Nieruchomość z bardzo dobrą ekspozycją i przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 14 845,40 m2
 • budynek magazynowy wraz z garażem o łącznej pow. użytkowej 1175,70 m2
 • budynek magazynowy o pow. użytkowej 55 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 16076,1 m2.

W pobliżu:

 • 100 m – przystanek autobusowy
 • 200 m – trzy duże dyskonty spożywcze
 • 250 m – przystanek tramwajowy
 • 250 m – targowisko ,,Manhattan”
 • 850 m – centrum handlowe ,,Galaxy Centrum”
 • 2 km – droga krajowa nr 10
 • 2,5 km – dworzec kolejowy ,,Szczecin Główny”
 • 40 km – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Koncepcja architektoniczna zakłada:

1. Przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego na aparthotel. Powierzchnia całkowita: 17 490 m2 (część naziemna)/1 943 m2 (część podziemna).

2. Budowę budynku mieszkaniowego z usługami na parterze od strony al. Wyzwolenia (2 wersje). Powierzchnia całkowita: 5 070 m2/6 890 m2 (część naziemna) i 2 550 m2/3 481 m2 (część podziemna).

3. Budowę budynku usługowo-biurowego od strony ul. S. Staszica. Powierzchnia całkowita: 5 040 m2 (część naziemna)/3 632 m2 (część podziemna).

4. Lokalizację łącznie ok. 220 miejsc postojowych w garażach podziemnych. 

W ramach inwestycji zostanie zachowany bezpośredni dostęp:

- od strony al. Wyzwolenia – przebudowa istniejącego zjazdu na teren działki i budowa nowego na potrzeby drogi pożarowej i do garażu podziemnego dla nowoprojektowanego budynku mieszkaniowo-usługowego,

- od strony ul. S. Staszica - przebudowa istniejącego zjazdu na teren działki i budowa nowego na dziedziniec wewnętrzny dla adaptowanego budynku istniejącego oraz nowoprojektowanego obiektu usługowo-biurowego.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 1199,03 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 670,21 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 5,2 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania

4) powierzchni 78,8 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

5) powierzchni 8,5 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania

Poczta Polska zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej: 452,30 m2

Docelowo ograniczonym prawem rzeczowym w postaci prawa użytkowania jakie zostanie ustanowione przez OPL na rzecz Poczty Polskiej, objęte zostaną pomieszczenia na parterze Budynku Biurowego o łącznej powierzchni: 376,50 m2 (OPR)

Pomieszczenia o łącznej powierzchni 75,80 m2 będą użytkowane przez Pocztę Polską na podstawie umowy najmu.

OPL gwarantuje Poczcie Polskiej prawo przechodu, dojazdu i postoju oznakowanych samochodów służbowych Poczty Polskiej na części działki nr 15/8 na czas wykonywania czynności służbowych prowadzonych w Budynku Biurowym.

Informacje dla pośredników

Projekt inwestycyjny. Nieruchomość i dotycząca jej transakcja nie są objęte zakresem umów na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nieruchomości OPL.
Pośredników, którzy są zainteresowani współpracą przy sprzedaży powyższej nieruchomości, prosimy o kontakt celem zawarcia odrębnego porozumienia.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone