Uwarunkowania planistyczne

Duża działka z obiektami magazynowymi, doskonała pod inwestycje, z koncepcją architektoniczną.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 17 września 2007 r. dla osiedla "Majowe-Kijewo" w Szczecinie: działki 25,26, w ustaleniu planistycznym D.M.2083.MN.U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczonymi usługami; działki 17/7, 24/1, 1 w ustaleniu planistycznym D.M.2081.U,P – usługi, część działki 17/7 w ustaleniu D.M.2195.E – stacja telekomunikacyjna.

Opis nieruchomości

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 15 637 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się kompleks budynków magazynowych i technicznych (7 obiektów). Dwa największe o powierzchniach użytkowych: 2 291,22 m2 i 846,35 m2, pozostałe – 158,11 m2, 21,36 m2, 21,16 m2, 9,20 m2. Wjazd na teren odbywa się bramą od ulicy Botanicznej, zaś na działce do dyspozycji utwardzone miejsca postojowe. Nieruchomość z dużymi możliwościami na inwestycje deweloperską mieszkaniową. W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek magazynowy o pow. użytkowej 2 291,22 m2
 • budynek magazynowy o pow. użytkowej 846,35 m2
 • budynek magazynowy o pow. użytkowej 158,11 m2
 • budynek techniczny o pow. użytkowej 21,36 m2
 • budynek techniczny o pow. użytkowej 21,16 m2
 • budynek techniczny o pow. użytkowej 9,20 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 3347,4 m2.

W pobliżu:

 • 150 m – przystanki autobusowe
 • 150-400 m – dwa duże dyskonty spożywcze
 • 900 m – droga krajowa nr 10
 • 1,9 km – stacja kolejowa ,,Szczecin Dąbie”
 • 8,5 km – centrum Szczecina
 • 28 km – lotnisko Szczecin-Goleniów

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Koncepcja architektoniczna zakłada:

 • wyburzenie istniejących obiektów (poza budynkiem trafostacji, dla którego planowany jest remont)
 • budowę budynku usługowego mieszczącego lokale na wynajem (w tym lokale handlowe na poziomie parteru i halę garażową w części podziemnej)
 • budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych posiadających lokal usługowy na wynajem na poziomie parteru i garaż

Budynek usługowo-handlowy.
Dla budynku przewiduje się lokalizację w sumie 289+5 miejsc parkingowych, w tym na poziomie 0 - 84 miejsc dla samochodów osobowych oraz 5 dla ciężarowych (w strefie dostaw). W garażu podziemnym przewidziano 205 miejsc. 

Budynki mieszkalne z usługami w parterze.
Planowane jest wybudowanie dla każdego segmentu jednego wewnętrzenego garażu jedno-stanowiskowego przynależącego do lokalu na piętrze oraz 3 stanowisk zewnętrznych. W sumie przewidziano 20 stanowisk parkingowych. 

Dostęp do drogi publicznej:

 • budynek usługowo-handlowy od ul. Botanicznej oraz ul. Gryczanej
 • budynki mieszkalne z usługami w parterze od ul. Botanicznej
 • budynek trafostacji od ul. Gryczanej

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone