Uwarunkowania planistyczne

Uchwała Nr XLIII/651/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu. Wejście w życie: 28 września 2006 r.

TEREN: H37U – zabudowa usługowa (około 96% ), H1 KDL, H5UP. 

Dopuszcza się modernizacje istniejących obiektów usługowych, a także zmianę branży istniejących obiektów niehandlowych na handlowe.

Opis oferty

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 843 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 3879,20 m2
  • budynek pomocniczy  o pow. użytkowej 157,30 m2
  • budynek garażowy o pow. użytkowej 43,10 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 4079,60 m2.

Obiekt biurowy 4-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynek przylega do obiektu Poczty Polskiej, ponadto na działce utwardzony teren z licznymi miejscami postojowymi oraz parking tuż przy obiekcie.

Nieruchomość z bardzo korzystną ekspozycją i bramą wjazdową od ul. Mickiewicza. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną oraz posiada własną kotłownie gazową.

W pobliżu:

  • 80 m – duży dyskont spożywczy
  • 100 m – stacja kolejowa ,,Racibórz”
  • 200 m – dworzec autobusowy
  • 300 m – Urząd Miasta
  • 350 m – Rynek
  • 550 m – Muzeum w Raciborzu
  • 1,25 km – droga krajowa nr 45

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Istnieje możliwość zmiany funkcji i modernizacji istniejącej zabudowy.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 633,6 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 23,52 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 4 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania

4) powierzchni 39,06 m2 na elewacji budynku, na zasadzie służebności przesyłu

5) powierzchni 168 m2 na dachu budynku, na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone