Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce, nieruchomość zlokalizowana jest w strefie oznaczonej jako M – zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności z usługami podstawowymi.

Opis oferty

Budynek w centrum.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 015 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1740,5 m2
 • budynek techniczny o pow. użytkowej 48,3 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1788,8 m2.

Główny obiekt o zróżnicowanych kondygnacjach: 3 i 4 kondygnacje (w tym piwnica). Część 4-kondygnacyjna dawniej wykorzystywana na mieszkania, aktualnie przekształcone na biura. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, sala konferencyjna) oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość z wjazdem od ulicy Piekoszowskiej i korzystną ekspozycją. Obiekt podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod data center.

W pobliżu:

 • 350-650 m – dwa duże dyskonty spożywcze
 • 500 m – Wojewódzki Szpital Zespolony
 • 500 m – dworzec autobusowy oraz dworzec kolejowy ,,Kielce”
 • 1,5 km – Rynek
 • 1,8 km – droga krajowa nr 74
 • 1,8 km – centrum handlowe ,,Galeria Korona”

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod data center.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni łącznej 540,1 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 224,8 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 4 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 91 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 13,2 m2 na i ponad gruntem, na zasadzie użytkowania

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone