Uwarunkowania planistyczne

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Oświęcim nr LII/1000/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki, Legionów – nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów oznaczonych symbolem: 1U – tereny zabudowy usługowej.

Opis oferty

Nieruchomość z gotową koncepcją architektoniczną – na obiekt usługowy

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 7 754 m2

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

 • budynek biurowo-mieszkalny o pow. użytkowej 1353,77 m2
 • budynek biurowy o pow. użytkowej 2164,66 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 3518,43 m2.

Oba obiekty 4-kondygnacyjne (3 piętra nadziemne i piwnica). Wewnątrz dwóch budynków mieszczą się powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), szkoleniowe, konferencyjne oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Ponadto w jednym z obiektów biurowych (1353,77 m2) znajduje się 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 251,20 m2 (w skład wchodzą lokale o pow.: 67,38 m2; 66,87 m2 wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem w piwnicy o pow. 13,42 m2; 16,39 m2; 33,01 m2; i 67,55 m2). Obiekty do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Nieruchomość posiada korzystną ekspozycję od ulicy Kilińskiego. Na działce utwardzony teren z licznymi miejsca parkingowymi. 

W pobliżu:

 • 150 m – duży dyskont spożywczy
 • 160 m – przystanek autobusowy (4 linie)
 • 200 m – droga krajowa nr 44
 • 230 m – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • 650 m – dworzec kolejowy ,,Oświęcim” oraz dworzec autobusowy
 • 1 km – Rynek Główny
 • 1,3 km – Muzeum Pamięci i Muzeum Auschwitz

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Zapisy MPZP pozwalają na przebudowę i rozbudowę (pionową i poziomą) istniejących budynków oraz budowę nowego obiektu na działce.

Koncepcja architektoniczna zakłada:

 • adaptację budynku usytuowanego od strony zachodniej na budynek usługowy (A) – 1902 m2 (w tym lokale przeznaczone dla usług handlu oraz dla usług pocztowych na poziomie parteru)
 • realizację hali garażowej (41 miejsc) na poziomie kondygnacji podziemnej przylegającej od wschodu do piwnic budynku usługowego (A)
 • adaptację budynku usytuowanego od strony wschodniej i przewiązki na aparthotel (B) – 6418 m2
 • realizację hali garażowej (133 miejsca) na poziomie kondygnacji podziemnej (pod nowym budynkiem aparthotelu) dla obsługi całości zabudowy
 • budowę kontenera teletechnicznego (C) – 13 m2 (dla relokacji sieci teletechnicznych usytuowanych aktualnie w istniejącym budynku biurowym)

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącej:

 • powierzchni – 350,95 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania  
 • służebności przesyłu na gruncie – 165,77 m2
 • służebności przesyłu na dachu – 1 m2
 • służebności przesyłu na elewacji – 15,5 m2

Ponadto ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla Poczty Polskiej S.A. o powierzchni 64,67 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności. 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone