Uwarunkowania planistyczne

Uchwałą Nr 509/LVI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2006 r. 169U – teren usług:
1) podstawowy: tereny pod usługi i handel: obiekty administracji publicznej, kultury, nauki, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, łączności, gastronomii, handlu detalicznego, turystyki, komunikacji, rzemiosła, centra wystawiennicze, instytucje finansowe z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
2) uzupełniający: a) tereny parków i skwerów z funkcją rekreacyjną, b) tereny ciągów komunikacyjnych, c) tereny parkingów

Opis oferty

Duży budynek w pobliżu Rynku.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 3 567 m².

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 2579,38 m²
  • budynek magazynowy (garaż) o pow. użytkowej 108,51 m²

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2687,89 m².

Obiekt biurowy 4-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynek biurowy z korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Pułkownika Wilimowskiego. Na działce utwardzony teren z licznymi miejscami parkingowymi oraz tuż obok miejsca postojowe.

Budynek biurowy podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ogrzewany z własnej kotłowni gazowej.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod data center.

W pobliżu:

  • 70 m – duży dyskont spożywczy
  • 100 m – przystanek autobusowy
  • 230 m – Miejski Dom Kultury
  • 250 m – Rynek, Urząd Miejski i Urząd Skarbowy
  • 300 m – Starostwo Powiatowe
  • 500 m – stacja kolejowa ,,Lubliniec”
  • 2,5 km – droga krajowa nr 11

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Istnieje możliwość nadbudowy o dwie kondygnacje części budynku biurowego położonego w drugiej linii zabudowy. Dzięki temu uzyska się dodatkową pow. PUU o około 450 m2.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje również się pod data center.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 445,85 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 162 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania gruntu

3) powierzchni 310,80 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 48,64 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

5) powierzchni 3 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej powierzchnia 423,74 m2.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone