Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XIV/97/04 Rady Miasta w Poniatowej z dnia 26.03.2004 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem UC – tereny usług komercyjnych w zakresie: handlu, gastronomii, finansów, usługi bytowe, komunikacyjne, łączności i zdrowia. Przeznaczenie dopuszczalne – usługi publiczne, lokale mieszkalne lub mieszkania dla właścicieli obiektów usługowych.

Opis oferty

Budynek w centrum miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 214/2, 214/3 o łącznej powierzchni 485 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:

- budynku technicznego o powierzchni użytkowej 88,75 m²
- budynku agregatu o powierzchni użytkowej 12,38 m²

Budynek techniczny – obiekt murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek można podzielić funkcjonalnie na dwie części: część usługową, będącą obecnie przedmiotem najmu oraz część techniczną, gdzie zlokalizowane są urządzenia centrali telefonicznej. Wejście do części usługowej możliwe jest poprzez murowany wiatrołap.
Budynek agregatu – obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, jednobryłowy, jednokondygnacyjny, murowany, wybudowany w 2001 roku. W budynku znajduje się jedno pomieszczenie, w którym znajduje się agregat prądotwórczy.
Teren nieruchomości jest ogrodzony i częściowo utwardzony kostką.

W pobliżu:

  • 50 m – duży dyskont spożywczy
  • 400 m – dworzec autobusowy
  • 10 km – Opole Lubelskie
  • 40 m – Lublin

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie nieopłatnych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) łącznej powierzchni 48,99 m² w budynkach na zasadzie użytkowania,
2) gruntu na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone