Uwarunkowania planistyczne

Działka nr 20 i 21, z obrębu Częstochowa, położona w Częstochowie, przy ul. Mikołaja Kopernika 22 leży na terenie, na którym nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Częstochowy. Nieruchomość położona w głównej śródmiejskiej przestrzeni publicznej miasta, w obszarze oznaczonym symbolem A-16.CU – strefa wielofunkcyjna, usługowo-mieszkaniowa. Tereny intensywnej zabudowy śródmiejskiej o mieszanych funkcjach usługowo-mieszkaniowych, z przewagą usług publicznych o zasięgu okołomiejskim i regionalnym oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z przewagą usług publicznych. Budynek objęty jest nadzorem konserwatorskim i został wpisany do rejestru zabytków (poz.65, nr. in. 458/89).

Opis nieruchomości

Kompleks budynków na osiedle mieszkaniowe oraz akademik, w samym centrum miasta.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 4 211 m2.

Na działkach znajdują się dwa budynki biurowe o różnych kondygnacjach. Większy obiekt 5-kondygnacyjny (4 nadziemne i piwnica), o powierzchni użytkowej 6416,40 m2, zaś mniejszy 4-kondygnacyjny (3 nadziemne i piwnica) – 3517,80 m2. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), szkoleniowe, konferencyjne oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekty do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Nieruchomość posiada korzystną ekspozycję od ulicy Kopernika oraz Śląskiej. Na terenie mieści się wewnętrzny parking. Dodatkowo obok budynków miejsca postojowe. Obiekty podłączone do sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 6416,40 m2
 • budynek biurowy o pow. użytkowej 3517,80 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 9934,2 m2.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod data center.

W pobliżu:

 • 10 m – przystanek autobusowy
 • 100 m – Urząd Miejski
 • 200 m – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
 • 250 m – duży dyskont spożywczy
 • 300 m – Ratusz Miejski
 • 350 m – dworzec kolejowy "Częstochowa"
 • 500 m – dworzec autobusowy
 • 880 m – droga krajowa nr 6

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest doskonała lokalizacja w samym centrum miasta tuż przy przystanku autobusowym i w pobliżu dworca kolejowego. Ponadto niezwykle korzystne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego daje duże możliwości potencjalnym inwestorom. Dodatkowo różnorodne powierzchnie biurowe dają komfort przy adaptacji według własnych potrzeb.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się również pod data center.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącego:

 • powierzchni – 2133,8 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 90,5 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 218,1 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 62,3 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży

Informacje dla pośredników

Projekt inwestycyjny. Nieruchomość i dotycząca jej transakcja nie są objęte zakresem umów na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nieruchomości OPL.

Pośredników, którzy są zainteresowani współpracą przy sprzedaży powyższej nieruchomości, prosimy o kontakt celem zawarcia odrębnego porozumienia.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone