Uwarunkowania planistyczne

Kompleks budynków na dużej działce w pobliżu Rynku Wielkiego, na hotel lub akademik.

Działki o nr 149/2 oraz 32/4 i 36/10 odpowiednio przy ul. Partyzantów i ul. Kiepury wraz ze znajdującymi się na nich obiektami nie są wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego, ani do gminnej ewidencji zabytków Miasta Zamość. Ponadto są objęte ochroną konserwatorską na podstawie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamość, ponieważ znajdują się w strefie "B" ochrony konserwatorskiej.

Działka przy ul. Partyzantów 11 stanowi w części teren zabudowy usług innych oznaczony symbolem 18.16 UI i w części teren urządzeń i obiektów elektroenergetyki oznaczony symbolem 18.16a E, zaś działki przy ul. Kiepury stanowią teren zieleni urządzonej – parku oznaczony symbolem 18.17 ZP.

Opis oferty

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 5974 m2.

Na częściowo ogrodzonym terenie znajduje się kompleks budynków biurowo-usługowych, technicznych, garażowych o łącznej powierzchni – 5821,20 m2. Ponadto w skład nieruchomości wchodzi niezabudowana działka przy ul. Kiepury (nieutwardzony teren) o powierzchni gruntu – 1378 m2. Wewnątrz obiektów różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, sale konferencyjne) pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynki z korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Partyzantów oraz od ul. Pocztowej. Do dyspozycji utwardzony teren z licznymi miejscami parkingowymi.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy – łącznik (4 kondygnacje z piwnicą)
 • budynek biurowy – (4 kondygnacje z piwnicą)
 • budynek biurowy – (5 kondygnacje z piwnicą)
 • budynek biurowo-magazynowy (2 kondygnacje)
 • budynek garażowy
 • garaż blaszany

Łączna powierzchnia budynków wynosi 5821,20 m2.

W pobliżu:

 • 120 m – przystanek autobusowy
 • 370 m – Urząd Gminy
 • 400 m – Centrum Kultury Filmowej. Kino Stylowy
 • 420 m – stacja kolejowa ,,Zamość Starówka”
 • 600 m – Rynek
 • 650 m – duży dyskont spożywczy
 • 1,6 km – droga krajowa nr 17

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza utrzymanie istniejącego układu zabudowy, remonty, modernizację i rozbudowę polegającą na dostosowaniu budynków do obowiązujących wymogów technicznych i poprawy użytkowania budynków.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącej:

 • powierzchni 860,40 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 52,20 m2 na elewacji i dachach budynków na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 734,49 m2 gruntu na zasadzie służebności przesyłu i oraz użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone