Uwarunkowania planistyczne

Budynek pod hotel, w centrum miasta.

Uchwała Nr XVII/193/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Czeladzi dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Czeladź, nasypu kolejowego.
TEREN: 2UM – zabudowa usługowa i mieszkaniowa.

Dla terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowej, oznaczonych symbolami 2UM ustala się:

 • przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa (z wyłączeniem: handlu węglem i sypkimi materiałami budowlanymi oraz transportu i gospodarki magazynowej);
 • przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, drobne działalności produkcyjne, garaże (z wyłączeniem garaży blaszanych) i budynki gospodarcze.

Opis oferty

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 618 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy 3-kondygnacyjny z piwnicą, o powierzchni użytkowej 1981,45 m2 oraz budynek pomocniczy (44,06 m2). Wewnątrz różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym) pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekt do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Nieruchomość z korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. 1 Maja. Na działce utwardzony teren z miejscami parkingowymi oraz w części porośnięty drzewami. Obiekt podłączony jest do sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewany z własnej kotłowni gazowej.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1981,45 m2
 • budynek pomocniczy (agregatornia) o pow. użytkowej 44,06 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2 025,51 m2.

W pobliżu:

 • 50 m – przystanek autobusowy
 • 100 m – droga krajowa nr 94, Urząd Miasta
 • 150 m – Komisariat Policji
 • 220 m – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • 250 m – Rynek
 • 380 m – duży dyskont spożywczy
 • 400 m – przystanek tramwajowy

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem jest doskonała lokalizacja w centrum Czeladzi, tuż obok przystanku autobusowego oraz w pobliżu pętli tramwajowej. Ponadto nieruchomość z dużymi możliwościami inwestycyjnymi (brak MPZP). Różnorodne powierzchnie biurowe zapewniają komfort przy adaptacji według potrzeb (na cele biurowo-usługowe).

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącego:

 • powierzchni 337,9 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 109,94 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 7,7 m2 nad gruntem, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 0,10 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 8 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 11 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone