Uwarunkowania planistyczne

Kompleks budynków  na dużej działce, 15 km od centrum Warszawy.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Marki I (Uchwała Nr XXXIV/395/2002 Rady Miasta Marki z dnia 7 marca 2002 r.) teren, na którym leży nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem:

 • dz. 3 – 2TS – tereny specjalne
 • dz. 4 – 1Ls – teren lasów ochronnych
 • dz. 5 – 1Ls – teren lasów ochronnych

Opis oferty

Kompleks budynków 15 km od centrum Warszawy.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 13 911 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek mieszkalny o pow. 227,74 m2
 • budynek techniczny o pow. 1092,55 m2
 • budynek mieszkalny o pow. 398,15 m2
 • magazyn o pow. 60 m2
 • magazyn o pow. 589,81 m2
 • magazyn o pow. 114,48 m2
 • magazyn o pow. 147,13 m2
 • garaż o pow. 6,5 m2
 • portiernia o pow. 6,5 m2
 • budynek trafostacji o pow. 29,3 m2

Na terenie ogrodzonego terenu znajduje się 11 obiektów, w tym: 2 budynki mieszkalne, 1 techniczny, 4 magazynowe, garaż, transformatornia oraz wieża teletransmisyjna i portiernia. Nieruchomość ma regularny kształt, zbliżony do dwóch przylegających do siebie prostokątów. Na działce rośnie kilkadziesiąt drzew, natomiast niezabudowana część utwardzona jest kostką betonową. Wjazd możliwy jest przez bramę bezpośrednio z drogi publicznej, od ul. Michalickiej. Nieruchomość wyposażona w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną oraz teletechniczną.

W pobliżu:

 • 200 m – droga wojewódzka nr 631
 • 1 km – droga krajowa nr 3 (Warszawa-Białystok)
 • 1 km – przystanek autobusowy
 • 1,3 km – Rezerwat przyrody Puszcza Słupecka
 • 5,5 km – Urząd Miasta
 • 6 km – droga ekspresowa S8 (obwodnica Marek)
 • 15 km – centrum Warszawy

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Głównym atutem nieruchomości jest jej korzystne położenie w pobliżu drogi krajowej o dużym znaczeniu (1 km) oraz tuż obok drogi wojewódzkiej (200 m). Szybki dojazd do Warszawy (15 km do centrum) zapewnia również droga ekspresowa S8. Nieruchomość ponadto posiada duże możliwości inwestycyjne oraz adaptacyjne. Znaczna powierzchnia działki z możliwością podziału. Przy wyburzeniu niektórych budynków do uzyskania dodatkowy teren pod ewentualną nową zabudowę.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącego:

 • powierzchni – 499,18 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
 • powierzchni w gruncie – 222,76 m2 na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni na gruncie – 473,79 m2 na zasadzie użytkowania
 • powierzchni na elewacji – 6,10 m2 na zasadzie słuużytkowania

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem oferty.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone