Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miasta Katowice znajduje się w granicach obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej.

Opis nieruchomości

Nieruchomość pod kompleks biurowo-konferencyjny z hotelem - koncepcja!

Na nieruchomość podlegającą sprzedaży składa się prawo wieczystego użytkowania działek o nr:
- 127/3 o pow. 1 483 m2
- 128/2 o pow. 2 300 m2
- 129/2 o pow. 316 m2
- 136/4 o pow. 4 724 m2
- 137 o pow. 2 879 m2
- 138/4 o pow. 1 360 m2
- 139/2 o pow. 3 920 m2
- 140/2 o pow. 234 m2
- 142/2 o pow. 523 m2
- 143 o pow. 3 086 m2
- 144/7 o pow. 1 151 m2
- 145/24 o pow 95 m2
Łącznie powierzchnia działek wynosi 22 071 m2.

Na działkach znajdują się 2 biurowce z lat 90., w dobrym stanie technicznym:
- budynek o całkowitej pow. użytkowej 3 528,21 m2
- budynek o całkowitej pow. użytkowej 1 705,81 m
2

Pozostałe budynki to:
- portiernia o całkowitej pow. użytkowej 17,64 m2
- wiata o całkowitej pow. użytkowej 415,36 m2
Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 5 667,02 m2.

Nieruchomość ogrodzona, z dostępem do wielu miejsc parkingowych.

W pobliżu:

 • 50 m – przystanki komunikacji miejskiej
 • 150 m – autostrada A4
 • 200 m – Urząd Miejski
 • 800 m – centrum handlowe, restauracje, usługi
 • 3,5 km – dworzec kolejowy i autobusowy
 • 4 km – katowicki Spodek
 • 35 km – lotnisko Katowice-Pyrzowice

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Na terenie nieruchomości możliwa jest budowa wielofunkcyjnego kompleksu komercyjnego o charakterze biurowo-konferencyjno-hotelowym. Koncepcja zakłada budowę 6 budynków (5 w strefie centralnej nieruchomości i 1 indywidualny w południowej części działki):

 • 3 biurowce – usytuowane wokół wewnętrznego dziedzińca, z funkcjami usługowymi w parterach,
 • Hotel – budynek połączony z 3-poziomowym centrum konferencyjnym,
 • Centrum konferencyjne – znajdować się będzie obok biurowców i w zależności od potrzeb możliwe przekształcenie w powierzchnie biurowe,
 • Aparthotel – budynek wyodrębniony, zlokalizowany w południowej części terenu.

Funkcjonalność kompleksu dopełniona będzie lokalami usługowymi, przestronnym patio oraz rozbudowaną bazą parkingową, zarówno podziemną jak i naziemną.

Szczegółowe informacje: pobierz materiały

„Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty”.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 724,45 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

Informacje dla pośredników

Projekt inwestycyjny. Nieruchomość i dotycząca jej transakcja nie są objęte zakresem umów na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nieruchomości OPL.
Pośredników, którzy są zainteresowani współpracą przy sprzedaży powyższej nieruchomości, prosimy o kontakt celem zawarcia odrębnego porozumienia.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone