Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 20.12.2007 r. nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Nieruchomość nie leży w obszarze zdegradowanym ani w strefie rewitalizacji. Budynki nie figurują w rejestrze zabytków, w wojewódzkiej ani gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości nie była wydana decyzja z warunkami zabudowy (WZ).

Opis oferty

Kompleks budynków pod mieszkania, w niedalekiej odległości od plaży.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 2 555 m2.

Na terenie znajdują się dwa budynki:

 • Budynek A biurowo-techniczny o pow. 1 805 m2 (bez możliwości rozbiórki ze względu na urządzenia teletechniczne)
 • Budynek B wraz z łącznikami o pow. 1 900 m2 (z możliwością rozbiórki po przeniesieniu trafostacji oraz wybudowania nowej inwestycji)

Obiekty połączone łącznikiem, posiadają 3 kondygnacje wraz z piwnicą. Budynki pełniły funkcję obiektów szkoleniowych z salami konferencyjnymi, pokojami noclegowymi i powierzchniami biurowymi. Ponadto wewnątrz usytuowane są pomieszczenia socjalne, gospodarcze, techniczne oraz zaplecze gastronomiczne.

Nieruchomość posiada korzystną ekspozycję z wejściem od ulicy Żywieckiej oraz Manifestu Połanieckiego. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, a tuż obok budynków publiczne miejsca parkingowe. Nieruchomość nie jest ogrodzona po granicy działki - posiada tylko dwie bramy wjazdowe na plac wewnętrzny, w granicach działki znajdują się fragmenty ogólnie dostępnych chodników, trawników i parkingów.

Nieruchomość nie jest wynajmowana.

W pobliżu:

 • 100 m – dyskont spożywczy
 • 200 m – przystanki komunikacji miejskiej
 • 1,2 km – stacja kolejowa Gdańsk Wrzeszcz
 • 1,2 km – Stadion Energa Gdańsk
 • 1,2 km – C.H. Galeria Metropolia
 • 1,5 km – C.H. Galeria Bałtycka
 • 3 km – plaża w Brzeźnie
 • 11 km – port lotniczy

 

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 833,4 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania (budynek A: 802,70 m2, w tym: piwnica 202,90 m2, parter 195,70 m2, 1 piętro 404,10 m2; budynek B w piwnicy: 30,70 m2)
 • służebność przesyłu w gruncie o powierzchni 74,3 m2
 • służebność przesyłu na dachu o powierzchni 120 m2
 • służebność przesyłu na elewacjach o powierzchni 23,06 m2

Na dachach budynków posadowione są nieczynne maszty antenowe.

Koncepcja przewiduje pozostawienie tych urządzeń w dotychczasowym miejscu.

Orange Polska zapewnia sobie prawo do dostępu przez pracowników do urządzeń teletechnicznych w trybie 24 godz./7dni, dostęp do ogólnodostępnej toalety, zapewnienie 1 miejsca parkingowego oraz wjazd na teren nieruchomości pojazdów specjalistycznych, w tym cysterny z paliwem do agregatu.

Obecne dwa przyłącza energetyczne (mobile i fix) pozostają własnością Orange w celu obsługi urządzeń teletechnicznych. Nabywca wykonana własne nowe przyłącze energetyczne, rozdzielnię i przepnie obwody obsługujące nieruchomość (poza urządzeniami teletechnicznymi) pod własne przyłącze. Pomieszczenia techniczne obejmowane opr nie wymagają ogrzewania.

Alokacja urządzeń teletechnicznych — istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia w ciągu 3 lat (wszystkie lub część) na koszt inwestora mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię.

Informacje dodatkowe

Schrony — w budynkach A (pow. 133,40 m2) i B (pow. 133,6 m2) w piwnicy znajdują się dwie budowle ochronne nr 402 i 403 (rok budowy obu 1993) będące na ewidencji miasta Gdańska i Wojewody Pomorskiego. Właściciel budowli ochronnych może wykorzystywać wszystkie pomieszczenia budowli na potrzeby własne pod warunkiem zachowania istniejących w nich instalacji bez zmian trwałych konstrukcji ścian, stropów i przegród.

Trafostacja — na nieruchomości w budynku B w piwnicy w części pomieszczeń znajdują się urządzenia elektroenergetyczne trafostacji Orange.

Informacje dla pośredników

Projekt inwestycyjny. Nieruchomość i dotycząca jej transakcja nie są objęte zakresem umów na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nieruchomości OPL. Pośredników, którzy są zainteresowani współpracą przy sprzedaży powyższej nieruchomości, prosimy o kontakt celem zawarcia odrębnego porozumienia.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone