Uwarunkowania planistyczne

Kompleks budynków pod mieszkania - Koncepcja!

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7U :

 • przeznaczenie podstawowe – usługi różne, w tym komercyjne
 • przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze), dojścia, dojazdy i parkingi, sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Opis nieruchomości

Kompleks budynków biurowych na dużej działce.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek techniczny A o powierzchni całkowitej 4 016,70 m2 [powierzchnia użytkowa 2 933 m2]
 • budynek biurowy B o powierzchni całkowitej 2 888,30 m2 [powierzchnia użytkowa 2 492 m2]
 • budynek techniczny C o powierzchni całkowitej 340,60 m2 [powierzchnia użytkowa 340,60 m2]

Budynki A i B są dobrze wyeksponowane względem ulicy Bernardyńskiej - położone są w 1 linii zabudowy. Za budynkami znajduje się duży utwardzony plac. Wjazd na teren nieruchomości od strony ul. Bernardyńskiej i Świętojańskiej. Ilość miejsc parkingowych w obrębie nieruchomości: 35-40.

Budynek A jest obiektem podpiwniczonym, posiada 6 kondygnacji nadziemnych. Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia biurowe, użytkowe, komunikacyjne, sanitarne. Piwnica zagospodarowana na cele magazynowe.

Budynek B  3-piętrowy, podpiwniczony. Podobny układ jak w budynku A – piwnica jako powierzchnia magazynowa, pozostałe piętra  biurowo-użytkowe.

Budynek C jest obiektem parterowym, podzielony na pomieszczenia techniczne, użytkowe, garażowe i magazynowe.

W pobliżu:

 • 50 m - przystanek komunikacji miejskiej
 • 200 m - ul. Toszecka – fragment trasy wojewódzkiej
 • 1,5 km - dworzec PKP, CH Forum, park miejski.
 • 2,5 km - Rynek
 • punkty handlowo-usługowe
 • bloki mieszkaniowe
 • 3 km - węzły komunikacyjne: drogi krajowe nr 78, nr 88, autostrada A1

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Koncepcja architektoniczna zakłada:

a) przebudowę i rozbudowę (pionową i poziomą) istniejącej zabudowy o funkcji technicznej i biurowej wraz z:

 • adaptacją budynku A (usytuowanego od strony północno-wschodniej nieruchomości) na aparthotel, mieszczący apartamenty i pokoje hotelowe do wynajmu długoterminowego (w wydzielonych i odrębnie skomunikowanych częściach budynku), lokale usługowe na wynajem na poziomie parteru (w tym lokale przeznaczone dla usług handlu i gastronomii), posiadający halę garażową w części rozbudowanej od strony północno-wschodniej na poziomie -1 (dla obsługi całego zespołu)
 • adaptacją budynków B i C (usytuowanych od strony północno-zachodniej i w centralnej części nieruchomości) na budynek usługowy mieszczący lokale usługowe na wynajem, z zachowaniem części budynków z pomieszczeniami technicznymi

b) budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego D usytuowanego w części południowo-wschodniej nieruchomości, posiadającego halę garażową na poziomie -1

Szczegółowe informacje: pobierz materiały

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 2257,3 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 574,75 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 269 m2 (plus masz operatora) na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 112 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Informacje dla pośredników

Projekt inwestycyjny. Nieruchomość i dotycząca jej transakcja nie są objęte zakresem umów na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nieruchomości OPL.
Pośredników, którzy są zainteresowani współpracą przy sprzedaży powyższej nieruchomości, prosimy o kontakt celem zawarcia odrębnego porozumienia.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone