Uwarunkowania planistyczne

Budynek biurowo-mieszkalny 25 km od centrum Warszawy.

Grunt przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową z zakresu łączności. Nieruchomość figuruje w gminnej ewidencji zabytków, oraz jest położona na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasto-ogród Podkowa Leśna.

Opis nieruchomości

Na gruncie o powierzchni 775 m² posadowiony jest budynek biurowo-techniczno-mieszkalny o pow. użytkowej 257,65 m², budynek magazynowy o powierzchni 18,4 m² (w tym 9,20 m² powierzchnia należąca do Poczty Polskiej oraz 9,2 m² powierzchnia należąca do Orange będąca do sprzedaży) oraz wiata śmietnikowa o powierzchni 8,8 m².

Teren nieruchomości ogrodzony, zagospodarowany, ciągi piesze i jezdne utwardzone.

W pobliżu:

  • 200 m – stacja kolejowa Podkowa Leśna Główna oraz stacja WKD
  • 250 m – punkty handlowo – usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej
  • 300 m – Leśny Park Miejski
  • 16 km – Warszawa

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska ograniczonych praw rzeczowych:

  • użytkowania pomieszczeń o powierzchni 48,6 m2
  • służebności przesyłu dla sieci teletechnicznych biegnących w gruncie - 176 m2
  • użytkowania gruntu - 18 m2
  • służebności przesyłu dla elewacji - 11 m2
  • użytkowanie pomieszczenia w piwnicy i klatce schodowej - 10,3 m2

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone