Uwarunkowania planistyczne

Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żórawina (Uchwała Rady Gminy Żórawina Nr XVII/109/2005 z 27.10.2005 r.) – przeznaczenie: T – urządzenia obsługi telekomunikacji.
(Zgodnie ze Studium można wystąpić o warunki zmiany zabudowy WZ, np. szeroko rozumiane usługi).

Opis oferty

Grunt inwestycyjny pod Wrocławiem, blisko DKS8 i autostrady A4.

Wjazd na nieruchomość prowadzi od głównej ulicy, działka jest ogrodzona i zagospodarowana budynkiem biurowo-usługowym, o części 4- kondygnacyjnej i 2- kondygnacyjnej. Wybudowany w latach 30. XX wieku, obiekt był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany. Wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowany, w pełni podpiwniczony. Po ostatniej modernizacji budynek został oddany do użytku w 2000 roku, jest wolny od techniki i zagospodarowany w układzie pomieszczeń gabinetowych oraz openspace.

Obiekt znajdujący się na działce można rozbudować lub całkowicie wyburzyć. Dodatkowym atutem jest znajdujący się na terenie nieruchomości utwardzony parking dla ok. 50 samochodów. Niezagospodarowany teren działki można rozbudować o dodatkową powierzchnię użytkową. Dzięki temu nieruchomość można przeznaczyć pod przestrzenie produkcyjne, logistyczne lub hotelowe.

W pobliżu:

  • 300 m - Dyskont
  • 350 m - Park w Żórawinie
  • 1,4 km - Urząd Gminy
  • 1,6 km - Stacja PKP Żórawina8 km - DKS8

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Na podstawie analizy otoczenia, możliwy jest podział nieruchomości na ok. 31 działek budowlanych + działki pod infrastrukturę drogową i realizacja 31 domów jednorodzinnych, co pozwoli uzyskać wzrost powierzchni użytkowej o ok. 6500 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

  • powierzchni 25,86 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 407 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 0,1 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania

 

Informacje dodatkowe

Budynek biurowy  jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej; posiada własną kotłownię olejową.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone