Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Uchwała Nr XXXIX/403/22 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 czerwca 2022 r. nieruchomość położona jest zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego na terenie: 2.MWU – obszary zabudowy wielofunkcyjnego centrum miasta.

Opis oferty

Obiekt pod budynek mieszkalny, w pobliżu Wrocławia.
Nieruchomość stanowi działka o numerze: 26/1 o powierzchni 1 556 m2, zlokalizowana w śródmiejskiej strefie gospodarczej miasta Trzebnica.
Kształt działki foremny, zbliżony do kwadratu.
Nieruchomość zabudowana jest budynkami o charakterze biurowo – technicznym oraz magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 1638,50 m2.
Opis budynku biurowo-technicznego
Budynek wolnostojący, III-kondygnacyjny, podpiwniczony, bez poddasza użytkowego, jednoklatkowy (z osobnymi wejściami do pomieszczeń sali sprzedaży ORANGE oraz klatki schodowej. Stolarka PCV. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Elewacja budynku ocieplona, pokryta tynkiem.W części piwnicznej zlokalizowane są pomieszczenia schronowe.
Uzbrojenie: instalacje: c.o. zasilaną z kotłowni na olej ,wod-kan, elektroenergetyczna, sygnalizacji pożarowej, odgromowa, alarmowa oraz instalacje teletechniczne. Powierzchnia zabudowy: 481,90 m2
Powierzchnia użytkowa: 1 345,30 m2
Opis budynku magazynowego- zespół szeregowej zabudowy garażowejBudynek parterowy, niepodpiwniczony murowany . Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne, ściany malowane farbą emulsyjną i olejną. Tynki zewnętrzne cementowo – wapienne gładkie.
Powierzchnia zabudowy: 345,90 m2

Powierzchnia użytkowa: 293,20 m2

W pobliżu:

  • 200 m – Urząd Miejski
  • 400 m – duży dyskont spożywczy
  • 450 m – Ratusz i Rynek
  • 500 m –  przystanek autobusowy
  • 600 m – stacja kolejowa Trzebnica
  • 12 km – Wrocław

 

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

W budynku biurowo-technicznym ograniczonym prawem rzeczowym powinny zostać objęte pomieszczenia niezbędne pod urządzenia OPL:

- Powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną w piwnicy - 88,60 m2
- Powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną na parterze - 64,70 m2
- Powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną na I piętrze - 3,80 m2
- powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną na II piętrze - 147,60 m2
 
Łączna powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną w budynku wynosi 304,70 m².

W gruncie w nieruchomości znajdują się czynne elementy infrastruktury teletechnicznej o szacunkowej powierzchni 22,61 m2. Dodatkowo powierzchnia użytkowania gruntu o powierzchni 15,6 m2, służebność przesyłu na elewacji - 33,03 m2 oraz na dachu - 7,6 m2,
Wzdłuż przebiegu kanalizacji teletechnicznej przez nieruchomość ustanowiono strefę ograniczonego użytkowania szerokości 1 m, tj. po 0,5 m od osi linii. W strefie tej będzie obowiązywać ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz możliwość wstępu przez ekipy przedsiębiorstwa w celu dokonywania napraw awarii, konserwacji urządzenia, remontów, itp.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone