Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przecław nieruchomość położona jest na terenie usług i administracji.

Opis nieruchomości

Na sprzedaż lokal użytkowy na 2 kondygnacjach w ścisłym centrum miasta.

Lokal użytkowy o pow. 231 m2 położony w budynku biurowo-usługowym. Przeznaczony i wykorzystywany na cele biurowo-techniczne, usytuowany jest na 1. piętrze oraz w piwnicy. Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia biurowe oraz techniczne. Wejście od strony północnej, jest możliwość wejścia do piwnicy z zewnątrz budynku. W piwnicy znajdują się pomieszczenia kotłowni, wymiennikowni, skład opału, wentylatornia, klatka schodowa. Do lokalu przynależy udział w gruncie wynoszący 2307/5571.

Budynek biurowo-usługowy o pow. użytkowej 368,40 m2 to obiekt 3-kondygnacyjny, podpiwniczony. Wraz z budynkiem Urzędu Gminy stanowi jedną bryłę w kształcie prostopadłościanu. Fundamenty żelbetowe i betonowe. Ściany murowane z cegły pełnej i dziurawki. Elewacja pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. Wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telekomunikacyjną, odgromową, centralne ogrzewanie.

W pobliżu:

  • 100 m - Rynek
  • 400 m - Zamek Przecław
  • 1,5 km - droga wojewódzka nr 985
  • Punkty usługowo-handlowe
  • restauracje

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

W budynku zlokalizowane są urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej o pow. 74,77 m2 oraz infrastruktura w gruncie.

Informacje dla pośredników

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest objęcie ograniczonym prawem rzeczowym pomieszczeń, w których zlokalizowane są urządzenia telekomunikacyjne oraz ustanowienie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.