Uwarunkowania planistyczne

Powierzchnie biurowe z magazynem w centrum miasta, do adaptacji pod usługi i placówkę oświaty.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów, terenów położonych w Centrum między ulicami: Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką, rzeką Nettą, 29 Listopada, 3 Maja, Hożą i Młyńską, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/180/04 Rady Miasta Augustów z dnia 14 września 2004 r.,  działka przeznaczona jest pod usługi publiczne i leży w strefie ochronnej „układu urbanistycznego” wpisanego do rejestru zabytków.

Opis oferty

Powierzchnie biurowe z magazynem w centrum miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3589 o powierzchni 1 764 m2 oraz prawo własności obiektów budowlanych zlokalizowanych na nieruchomości.

Nieruchomość znajduje się w pierwszej linii zabudowy względem drogi dojazdowej. Ukształtowanie powierzchni terenu płaskie, kształt regularny. Teren nieruchomości zagospodarowany, ogrodzony płotem wykonanym z elementów stalowych wspartych na klinkierze. Wjazd na teren nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Młyńskiej. Na działce urządzono parking na około 30 miejsc postojowych.

Nieruchomość zawiera:

1) budynek biurowo techniczny o powierzchni użytkowej 889,52 m2 w aspekcie zabudowy stanowi wolnostojący, podpiwniczony obiekt 3 kondygnacyjny, pobudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej,
2) budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 178,33 m 2 w aspekcie zabudowy stanowi wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy obiekt pobudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej

W pobliżu:

 • 90 m – Sąd Rejonowy w Augustowie
 • 200 m – Droga Krajowa nr 16
 • 350 m – Urząd Miasta Augustów
 • 350 m - ZUS Inspektorat w Augustowie
 • 350 m – Iskra Kino
 • 1,5 km – Plaża miejska, Jezioro Necko
 • 2,8 km – Jezioro Sajno

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp Orange Polska S. A. do infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w obrębie nieruchomości:

 • w budynkach na zasadzie użytkowania - powierzchnia łączna 298,24 m2
 • w gruncie na zasadzie służebności przesyłu - powierzchnia 45,98 m2
 • na gruncie na zasadzie użytkowania- powierzchnia 0,3 m2
 • na elewacjach - 44,99 m2  i dachach - 2 m2 budynków na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone