Uwarunkowania planistyczne

Uchwała Nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski dla rejonu ulic Jana Pawła II i Wojska Polskiego.

Zgodnie z aktualnym MPZP: nieruchomość położona jest na terenie: U1

Dla terenów zabudowy usługowej U, obejmujących tereny U1, U2 i U3, ustala się:
1) przeznaczenie na usługi, w szczególności: handlu, administracji, gastronomii, kultury, służby zdrowia;

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum miejscowości.

Do sprzedaży są zabudowane działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 743/1 i 744/1, o łącznej powierzchni 281 m2, położone w miejscowości gminnej Krzyż Wielkopolski przy ul. Jana Pawła II. Na działkach posadowiony jest parterowy, niepodpiwniczony budynek biurowo-techniczny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej 210,00 m2. Obiekt zajmuje całą łączną powierzchnię działek.

W pobliżu:

  • 300 m – droga krajowa nr 10
  • 150 m – duży dyskont spożywczy
  • 400 m – stacja kolejowa Krzyż
  • 17,5 km – droga krajowa nr 10
  • 75 km – Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 41,06 m2 w budynku na zasadzie prawa użytkowania
  • części elewacji budynku - 11,04 m2 zajętej przez skraplacze klimatyzatorów na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone