Uwarunkowania planistyczne

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwalonym uchwałą Rady Miasta Poznania numer LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 września 2014 r. przedmiotowy teren oznaczono symbolem MW/MN – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z enklawami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis oferty

Do sprzedaży jest grunt niezabudowany o powierzchni 684 m2 składający się z działki 139/2 i o powierzchni 341 m2 oraz działki 140/2 o powierzchni 343 m2.

W pobliżu:

  • punkty usługowo-handlowe
  • 300 m – przystanek tramwajowy
  • 350 m – duży dyskont spożywczy
  • 2,4 km – stacja kolejowa Poznań Grabary
  • 3,3 km – centrum miasta i Stary Rynek

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone