Uwarunkowania planistyczne

Na podstawie Uchwały Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19.07.2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mińsk Mazowiecki, ustalono że nieruchomość znajduje się w na terenie skupisk istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy w Mińsku Mazowieckim.

Lokal użytkowy oznaczony numerem 4, stanowiący przedmiot prawa odrębnej własności, zlokalizowany w budynku mieszkaniowo – usługowym położonym w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Dąbrówki 35. Lokal niemieszkalny znajduje się na parterze budynku, jego powierzchnia użytkowa wynosi 57,78 m2 (zgodnie z inwentaryzacją) oraz 59,00 m2 (zgodnie z danymi zawartymi w księdze wieczystej).

Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 5900/865562 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

W budynku, w którym znajduje się lokal, cały parter jest przeznaczony na cele handlowo - usługowe, gdzie znajduje się poczta, sklep spożywczy, apteka, bankomat i inne. Przedmiotowy lokal jest dostępny z ulicy Dąbrówki poprzez duży parking osiedlowy (dla potencjalnych klientów i mieszkańców budynków). W kontekście przeznaczenia nieruchomości (lokal użytkowy), taka ekspozycja zapewnia bardzo dogodny dostęp dla potencjalnych nabywców usług.

W pobliżu:

  • pogotowie ratunkowe przy ulicy Szpitalnej,
  • około 5 km - obiekty użyteczności publicznej (Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki)
  • punkty usługowo - handlowe.
  • 600 m - główna arteria komunikacyjna

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

W obrębie lokalu znajdują się czynne urządzenia techniczne, które w przypadku sprzedaży nieruchomości będą nadal spełniały obecną funkcję. Powierzchnia zajęta pod urządzenia 16,64 m2.

Informacje dodatkowe

Do lokalu przynależy udział w gruncie (5900/865562) części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.